You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Dzień Muzyki Dawnej | Early Music Day

Dzień Muzyki Dawnej | Early Music Day

concert
📅 Start Date: 20 March 2021, Saturday

⌚ Start time: 18:00

📅 End Date: 21 March 2021

📌 Place: 💻 online
🇵🇱 | Wraz z Siecią Europejskiej Muzyki Dawnej (REMA), Siecią Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) oraz wszystkimi miłośnikami muzyki dawnej na całym świecie 21 marca świętujemy Dzień Muzyki Dawnej. Z tej okazji na stronie muzeum na Facebooku przypomnimy dwa wspaniałe koncerty, które nagrane zostały w Sali Białej pałacu wilanowskiego w 2020 r.
Transmisja koncertów na Facebookowym profilu >> link

🇬🇧 | Together with the European Early Music Network (REMA), the Network of the European Royal Residences (ARRE) and all enthusiasts of early music around the world, we celebrate Early Music Day on March 21. On this occasion, on the museum’s fanpage on Facebooku we will recall two wonderful concerts that were recorded in the White Hall of the Wilanów Palace in 2020.
Streaming on Facebook >> link

🎼 20.03.2021, 18.00
🌷 Quartetto Nero – „Ewolucja kwartetu – od baroku do romantyzmu” | “The evolution of the quartet from baroque to romanticism”
🎻 Wykonawczynie / Artists: Quartetto Nero: Agata Habera – skrzypce/violin, Paulina Woś – skrzypce/violin, Anna Wieczorek – altówka/viola, Katarzyna Cichoń – wiolonczela/cello
🎶 Program / Programme: Johann Sebastian Bach, Alessandro Scarlatti, Joseph Haydn, Karol Kurpiński

🎼 21.03.2021, 18.00
🌷 Il Tempo – „Wokół artystów dworu królewskiego XVII wieku” | Around the artists of the royal court of the 17th century
🎻 Wykonawcy / Artists: Il Tempo: Agata Sapiecha – skrzypce/violin, kierownictwo artystyczne/artistic direction, Judyta Tupczyńska – skrzypce/violin, Marcin Zalewski – viola da gamba, Marco Vitale – klawesyn/harpsichord.
🎶 Program / Programme: Kaspar Förster junior, Aldebrando Subissati, Arcangelo Corelli, Marco Uccellini, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Adam Jarzebski, Andrzej Rohaczewski, Henry Purcell, Dietrich Buxtehude