You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

ChinaTalk with Jyrki Katainen - webinar

ChinaTalk with Jyrki Katainen - webinar

lecture
other
📅 Date: 08 April 2021, Thursday

⌚ Start time: 16:00

📌 Place: 💻 online
[English version below ⬇️]

Podpisane w wigilię nowego roku 2021 przez Chiny i Unię Europejską Kompleksowe Porozumienie Inwestycyjne (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) stało się w Europie przedmiotem debaty dotyczącej jego zawartości, wartości i wpływu. Obecnie dokument ten wraz z aneksami jest jeszcze daleki od finalizacji i tym dalszy od ratyfikacji przez każde z państw członkowskich. Europejskie negocjacje tego porozumienia zyskały dodatkowy kontekst wraz z dojściem do władzy nowego prezydenta USA i z widokami na bliższą współpracę transatlantycką w kwestii chińskiej. Przeprowadzimy rozmowę z jednym z europejskich negocjatorów CAI, Jyrkim Katainenem, byłym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności (2014–2019).
Poprosimy o przedstawienie europejskich priorytetów przy początkach negocjacji z Chinami 7 lat temu oraz ocenę tego, czy te cele zostały osiągnięte. Mamy nadzieję, że gość odsłoni przed nami zmienną dynamikę procesu negocjacyjnego. Zapytamy o wagę CAI w relacjach Unii z Chinami i procesie odbudowy stosunków transatlantyckich, a w szczególności o to, czy możliwa jest jednogłośna zgoda UE oraz dlaczego CAI nie wspomina o obrocie towarów i usług z Chinami. Spotkanie poprowadzą prof. Marcin Jacoby, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, oraz dr Zbigniew Niesiobędzki, prezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu, która jest partnerem cyklu ChinaTalk.

Rozmowa odbędzie się w języku angielskim. Webinar jest bezpłatny i w czasie spotkania każdy uczestnik może zadawać pytania!

Transmisja na YouTube >> link

Termin i miejsce: 8 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 16.00, online.
Więcej informacji: link

--------------
English version ⬇️

There has been much debate in Europe about the content, value and effects of the Comprehensive Agreement on Investment (CAI), signed between China and the EU, on the eve of the New Year 2021. As of now, the document with annexes is far from being finalized, and even further from being ratified by each of the EU member states. With the new American President in office and prospects of closer transatlantic cooperation in dealing with China, the EU’s CAI negotiations have been put in a different context. We will be interviewing one of the EU’s negotiators of CAI, Mr. Jyrki Katainen, the former European Commission Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness (2014–2019).
We will ask him to present the EU’s priorities that were paramount at the start of the CAI negotiations with China 7 years ago, and tell us whether these priorities have been achieved. We hope he will also reveal the ups and downs of the negotiation process. We will ask about the importance of CAI in the EU relations with China, and its significance in the process of rebuilding the transatlantic relations. More specifically, we will ponder whether it is possible to achieve an unanimous EU agreement, and why CAI omits the issue of goods and services trade with China. The meeting will be hosted by Associate Professor Marcin Jacoby, Department of Asian Studies at SWPS University at SWPS University, and Zbigniew Niesiobędzki, Ph.D., President of the Polish-Chinese Business Council – a partner of the ChinaTalk series.

The meeting will be held in English.
The meeting will be live – everyone can ask questions! Participation is free.

Streaming on YouTube >> link

Date: April 8th, 16.00 CET (GMT+1)
More information: link