You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Technologia to nie wszystko. Zarządzanie danymi cyfrowymi

Technologia to nie wszystko. Zarządzanie danymi cyfrowymi

lecture
📅 Date: 12 April 2021, Monday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

HUMANTECH MEETINGS: TECHNOLOGIA TO NIE WSZYSTKO. ZARZĄDZANIE DANYMI CYFROWYMI

Kwestia zarządzania danymi jest jednym z najbardziej palących problemów rozwoju cyfrowego. Istnieje wiele nowych możliwości wspierających postęp gospodarczy i społeczny w różnych obszarach – od zarządzania Zielonym Ładem, przez e-zdrowie, medycynę spersonalizowaną i użyteczność sztucznej inteligencji, po modele wymiany danych dla rozwoju np. samochodów samojezdnych. Te problemy są dziś mocno widoczne. Podczas kolejnego spotkania z serii HumanTech Meeting poruszymy kilka kluczowych aspektów rozwoju danych i zarządzania nimi, które przedstawią zaproszeni prelegenci.

🤖 prof. Andrea Renda z CEPS, wiodącego think tanku i forum debaty o sprawach UE
🤖 dr Anna Kalinowska, kulturoznawca i badaczka społeczno-kulturowa z Uniwersytetu SWPS
🤖 Panel dyskusyjny poprowadzi dr Michał Boni, a oprócz prelegentów wystąpi w nim Eline Chivot - starszy doradc ds. Polityki cyfrowej w Europejskiej Partii Ludowej; Iverna Mc Gowan - dyrektorka Biura CDT Europe; Alek Tarkowski - dyrektor strategii w Fundacji Open Future.

🤖 Wydarzenie jest bezpłatne, odbywa się będzie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski
🤖 Konieczna rejestracja na stronie SWPS >> link

„HumanTech Meetings” – zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

🤖 Główny Partner/Main Partner
PFR Fundacja
🤖 Partnerzy/Partners
Polska Innowacyjna, zrobotyzowany.pl, ITwiz
🤖 Patroni Medialni/Media Support
Sztuczna Inteligencja, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
🤖 Sponsor/Sponsor
Ariadna - ogólnopolski Panel Badawczy

---------- 🇬🇧

The problem of data governance is one of the most important for the Digital Development. There are many new opportunities for the economic and social growth in various areas, raning from the Green Deal management through eHealth, personalized medicine, the usefulness of AI, to data shared models which support autonomous driving. By now, this issue has become clearly visible. During this HumanTech Meeting we want to focus on some crucial aspects of data development and data governance that will be presented by our speakers.

🤖 Professor Andrea Renda, from CEPS, a leading think tank and forum for debate on EU affairs
🤖 Anna Kalinowska, Ph.D., a cultural studies scholar and socio-cultural researcher from SWPS University
🤖 Pannell discussion will be host by Michał Boni, Ph.D. and apart from the speakers, it will be attended by Eline Chivot – senior adviser on digital policy at the European People’s Party (EPP); Iverna Mc Gowen– director of CDT’s Europe Office; Alek Tarkowski - Director of strategy at the Open Future Foundation.

🤖 The meeting will be conducted in English and translated to Polish.
🤖 The event is free.
🤖 Registration is required >> link

The HumanTech Meetings project is funded by the Ministry of Science and Higher Education, under the “Promotion of Science” funding scheme - contract no. 792/P-DUN/2019.