You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Festiwal Kultury Europejskiej // European Culture Festival

Festiwal Kultury Europejskiej // European Culture Festival

for kids
party
other
📅 Date: 12 June 2021, Saturday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Łazienki Królewskie (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

Planowaliście podróż po Europie, ale pandemia stanęła Wam na drodze? Nic nie szkodzi, w sobotę 12 czerwca Europa przenosi się do Łazienek Królewskich! Od 11 do 14 możecie zwiedzić szereg krajów europejskich, poznać ich kulturę i porozmawiać z wolontariuszami Fundacji Schumana, którzy pochodzą z tych krajów. Na każdym stanowisku czekają na Was animacje, zagadki i gry. Jeśli znajdziecie wszystkie 9 krajów rozmieszczonych po całych Łazienkach i zbierzecie 9 pieczątek w swoim paszporcie, wskażemy Wam drogę do 10 punktu gdzie czeka na Was słodka nagroda! Żeby zacząć grać, przyjdźcie w sobotę rano do Łazienek i znajdźcie dowolny punkt żeby dostać paszport - i przygotujcie się, żeby wypełnić go pieczątkami!

-------

You were planning a trip around Europe, but the pandemic got in your way? Never mind, Saturday, June 12, Europe moves to the Royal Łazienki Park! From 11am to 2pm you can visit a number of European countries, learn about their culture and talk to volunteers from the Schuman Foundation who come from these countries. Animations, puzzles and games are waiting for you at each stand. If you find all 9 countries located throughout Łazienki and collect 9 stamps in your passport, we will show you the way to the 10th point where a sweet prize awaits you! To start playing, come to Łazienki on Saturday morning and find any point to get a passport - and get ready to fill it up with stamps!