You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Los Duendes - world music & flamenco

Los Duendes - world music & flamenco

concert
📅 Date: 27 June 2021, Sunday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Ogród Ząbkowska, ul. Ząbkowska 9a (show on the map)
[English below]

Los Duendes
27.06.2021 | 20:00
Ogród Ząbkowska
ul. Ząbkowska 9a, Warszawa
wstęp free

Ogród Ząbkowska zaprasza na koncert Los Duendes - nowego odkrycia na polskiej scenie muzycznej.
Los Duendes to prawdziwa etniczna mieszanka, bowiem w skład zespołu wchodzą: Hiszpan, Austriak, Polak i Kubańczyk. Ta międzynarodowa formacja, powstała w 2019 roku we Wrocławiu, łączy wpływy tradycji flamenco z szeroko pojętym world music, rockiem, klasycznymi reminiscencjami, jazzową improwizacją, latino i wieloma innymi wpływami muzycznymi pochodzącymi z różnych kultur.
„Wyjątkowość” (#uniqueness) to motto zespołu, który swoją muzykę niechętnie szufladkuje i najczęściej posługuje się określeniem „muzyczna wolność” (#musicalfreedom). To właśnie wolność, autentyczność, oryginalność i różnorodność są najwyższymi wartościami muzyków Los Duendes.

Skład zespołu Los Duendes:
Borja Soto (Hiszpania): śpiew
Rainer Maria Nero (Austria): gitara
Piotr Łyszkiewicz (Polska): instrumenty dęte
Osmar Pegudo (Kuba): cajon

***********

Los Duendes
27 Jun 2021 | 8 PM
Ogród Ząbkowska
9a Ząbkowska Str., Warszawa
free entry

Ogród Ząbkowska invites you to a concert of Los Duendes - a new discovery on the Polish music scene.
Los Duendes is a real ethnic mixture, because the band consists of: Spaniard, Austrian, Pole and Cuban. This international formation, founded in 2019 in Wrocław, combines the influences of the flamenco tradition with broadly understood world music, rock, classical reminiscences, jazz improvisation, latin music and many other musical influences from different cultures.
#Uniqueness is a motto of the band, which reluctantly classifies their music and most often uses the term #musicalfreedom. It is freedom, authenticity, originality and diversity that are the highest values of Los Duendes musicians.

Los Duendes line-up:
Borja Soto (Spain): singing
Rainer Maria Nero (Austria): guitar
Piotr Łyszkiewicz (Poland): wind instruments
Osmar Pegudo (Cuba): cajon