You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce / I Feel Something. Don’t Know What

Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce / I Feel Something. Don’t Know What

exhibition
📅 Date: 12 September 2021, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3 (show on the map)
[English version below]

Wystawa „Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce / I Feel Something. Don’t Know What” – to wspólny projekt zainicjowany przez warszawskie Miejsce Projektów Zachęty i Art Encounters Foundation w Timişoarze. Jego celem jest zbudowanie twórczego pomostu pomiędzy artystami działającymi na scenie sztuki w Timişoarze i polskimi twórcami, biorącymi udział w wystawach zorganizowanych przez MPZ w ciągu kilku ubiegłych lat. Pierwsza odsłona wystawy w Timisoarze odbyła się w terminie 15.04–6.06.2021.

Artyści / Artists:
Zofia Gramz / Lera Kelemen / Ana Kun / Janusz Łukowicz / Andreea Medar / Carmen Nicolau / Paulina Pankiewicz / Pusha Petrov & Miki Velciov / Anna Siekierska / Mikołaj Szpaczyński / Sorina Vazelina / Marta Węglińska
Kuratorki / Curators: Magda Kardasz & Diana Marincu
Współpraca / Collaboration: Monika Kopczewska

Projekt prezentuje zestawione w dialogu dzieła grupy rumuńskich i polskich twórców młodego i średniego pokolenia. W wystawie udział bierze sześć artystek i para artystów z Timişoary: Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina oraz sześcioro polskich artystów: Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński i Marta Węglińska. Pokaz opiera się na kilku powiązanych ze sobą wątkach tematycznych, takich jak związek pomiędzy naturalnymi ekosystemami i ingerencją człowieka, wyobrażenie hybrydalnych, antropomorficznych istot jako przedłużenie wielu aspektów ludzkiego istnienia oraz aktywistyczne i ekologiczne gesty artystów wobec środowiska, miasta, przestrzeni publicznej i zmian społecznych. Zaproszeni artyści dążą do stworzenia struktur opartych na samoorganizacji i współpracy, poprzez które odchodzą od istniejących systemów. Inspirację czerpią intuicyjnie z natury i dzikiej przyrody. Ich celem jest budzenie osobistego i kolektywnego sumienia świadomego kwestii, które definiują ludzką egzystencję w dzisiejszym wyczerpanym antropocentrycznym środowisku.
Tytuł wystawy zainspirowany został rysunkiem Zofii Gramz i podkreśla stan niepewności, jaki przekazuje nam sama planeta, a także rozdźwięk pomiędzy emocjami a myślami, spowodowany obecną sytuacją, która obfituje w absurdy.

Miejsce Projektów Zachęty
2.07–12.09.2021
wtorek–niedziela
12:00-20:00
wstęp wolny

----------

The exhibition I Feel Something. Don’t Know What is a project created by the Art Encounters Foundation in Timişoara in collaboration with the Zachęta Project Room in Warsaw. Its aim is to generate a creative bridge between the artists who are active on the Timișoara art scene and the Polish artists who have participated in the exhibitions organised by our partner institution over the past few years. The first edition of the exhibition was held in Timișoara in April this year; the second will start in Warsaw in July.
The project presents a dialogue between works by a group of Romanian and Polish artists of the young and middle generation. This exhibition brings together six women artists and an artistic duo from Timișoara: Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina, and six Polish artists: Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński, Marta Węglińska. The exhibition is based on several interconnected thematic threads: the relationship between natural ecosystems and human intrusion; the imagining of hybrid anthropomorphic beings — extensions of the multiple facets of human existence; and the activist and ecological gestures of the artists with regard to the environment, the city, the public space and social changes. Therefore, the invited artists move towards structures based on self-organisation and collaboration, through which they detach from the existing systems. This is either achieved through the inspiration that is intuitively reached in nature and wilderness, or by developing a personal and collective conscience that is very mindful of the issues that currently define human existence in an exhausted anthropocentric environment.
The title of the exhibition — I Feel Something. Don’t Know What — was inspired by a drawing by Zofia Gramz and underlines the state of uncertainty that the planet itself communicates to us today, as well as the disconnection between the emotions and thoughts caused by a situation that often becomes absurd.