You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Stefan Gierowski. Wysokości

Stefan Gierowski. Wysokości

exhibition
📅 Date: 31 July 2021, Saturday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Stefana Gierowskiego, Pl. Dąbrowskiego 8/11 (show on the map)
[English version below]

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na wystawę
Stefan Gierowski. Wysokości
Wystawa czynna do 31 lipca 2021 r.

170 cm = ja
200 cm = płótno
Sprawa dotyczy ulubionych formatów płótna. Kiedyś zauważyłem, że na obrazie dwumetrowej wysokości świetnie działa namalowana przestrzeń. Ta okoliczność była ciekawa choć nic w sobie nie miała twórczego. Rozważając współzależność między mną a obrazem namalowanym miało to chyba pewne znaczenie: w pewnym sensie ten format istnieje w proporcji do mojej fizyczności. Czy to tylko przypadek? A może coś więcej? Nie ma to nic wspólnego z doskonałością obrazu - jest tylko przyjemność i urok takiej przestrzeni. Od dawna takie formaty sprawiały mi radość, chyba od lat 60.
Stefan Gierowski

koncepcja wystawy: Stefan Gierowski
współpraca: Aleksander Grzybek

Fundacja Stefana Gierowskiego
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
Wystawa czynna do 31 lipca 2021 r.
od wtorku do piątku: 11:00-19:00
w soboty: 11:00-17:00
Wstęp wolny

---------

Stefan Gierowski Foundation invites for an exhibition
Stefan Gierowski. Heights
July 13 – July 31, 2021

It is all about favorite canvas formats. One day I noticed that painted space works great in a two-meter-high painting. This circumstance was interesting, although it had nothing creative in it. Considering the interdependence between me and the image, it probably had some meaning: in a way, this format exists in proportion to my physicality. Is it a coincidence or maybe something more? It has nothing in common with picture perfection – it is only the pleasure and charm of such a space. I have enjoyed such formats for a long time, probably since the 1960s. Maybe it is worth mentioning?

exhibition’s concept: Stefan Gierowski
cooperation: Aleksander Grzybek

Stefan Gierowski Foundation
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
open:
Tuesday-Friday: 11:00-19:00
Saturday: 11:00-17:00
free entry