You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site at the moment has limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.
advertisement
advertisement

Stefan Gierowski. Wysokości

Stefan Gierowski. Wysokości

advertisement
exhibition
📅 Date: 31 July 2021, Saturday

⏰ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Stefana Gierowskiego, Pl. Dąbrowskiego 8/11 (show on the map)
 share tweet
[English version below]

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na wystawę
Stefan Gierowski. Wysokości
Wystawa czynna do 31 lipca 2021 r.

170 cm = ja
200 cm = płótno
Sprawa dotyczy ulubionych formatów płótna. Kiedyś zauważyłem, że na obrazie dwumetrowej wysokości świetnie działa namalowana przestrzeń. Ta okoliczność była ciekawa choć nic w sobie nie miała twórczego. Rozważając współzależność między mną a obrazem namalowanym miało to chyba pewne znaczenie: w pewnym sensie ten format istnieje w proporcji do mojej fizyczności. Czy to tylko przypadek? A może coś więcej? Nie ma to nic wspólnego z doskonałością obrazu - jest tylko przyjemność i urok takiej przestrzeni. Od dawna takie formaty sprawiały mi radość, chyba od lat 60.
Stefan Gierowski

koncepcja wystawy: Stefan Gierowski
współpraca: Aleksander Grzybek

Fundacja Stefana Gierowskiego
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
Wystawa czynna do 31 lipca 2021 r.
od wtorku do piątku: 11:00-19:00
w soboty: 11:00-17:00
Wstęp wolny

---------

Stefan Gierowski Foundation invites for an exhibition
Stefan Gierowski. Heights
July 13 – July 31, 2021

It is all about favorite canvas formats. One day I noticed that painted space works great in a two-meter-high painting. This circumstance was interesting, although it had nothing creative in it. Considering the interdependence between me and the image, it probably had some meaning: in a way, this format exists in proportion to my physicality. Is it a coincidence or maybe something more? It has nothing in common with picture perfection – it is only the pleasure and charm of such a space. I have enjoyed such formats for a long time, probably since the 1960s. Maybe it is worth mentioning?

exhibition’s concept: Stefan Gierowski
cooperation: Aleksander Grzybek

Stefan Gierowski Foundation
Pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa
open:
Tuesday-Friday: 11:00-19:00
Saturday: 11:00-17:00
free entry