You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wyciskacz łez - Ewa Partum // TEAR-JERKER - Ewa Partum

Wyciskacz łez - Ewa Partum // TEAR-JERKER - Ewa Partum

theater
other
📅 Start Date: 17 September 2021, Friday

⌚ Start time: 18:00

📅 End Date: 18 September 2021

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Nowy Teatr, Madalińskiego 10/16 (show on the map)
// english below //

WYCISKACZ ŁEZ
Ewa Partum
🔸 17 i 18 września, 18:00
🔸 Foyer Nowego Teatru
🔸 wstęp wolny

MÓJ ZAPACH JEST ZAPACHEM KOBIETY
Program wizualny towarzyszący Festiwalowi Nowa Europa. Inne spojrzenia
Kurator: Michał Grzegorzek
Zapraszamy do udziału w performansie Ewy Partum, który odbędzie się w foyer Nowego Teatru na godzinę przed spektaklem “Habitat / Warszawa (Pandemic Version)” 17 i 18 września. Publiczność będzie mogła zabrać pracę artystki do domu, zatrzymać ją w szczelnie zamkniętym opakowaniu lub dać jej zupełnie zniknąć.

Gaz łzawiący i gaz pieprzowy należą do jednej rodziny środków kontrolujących zamieszki (ang. Riot Control Agents). Ta ugrzeczniona nazwa odpowiada określeniu “broń chemiczna” i jako taka została użyta pierwszy raz na masową skalę w czasie I wojny światowej. Olbrzymia skuteczność w kontrolowaniu jednostek i tłumów, przyczyniła się do wzrostu popularności i dostępności substancji.
Gaz łzawiący i pieprzowy różnią się składem. Pierwszy jest wyłącznie syntetyczny, do drugiego oprócz środków chemicznych dodaje się także składniki naturalne, szczególnie obecną w ostrych paprykach kapsaicynę. To ona odpowiada za paraliżowanie tłumów: pieczenie i ból oczu, nozdrzy, skóry, ust, dróg oddechowych itd. Jego smak i konsekwencje pamiętają szczególnie żywo osoby biorące udział w protestach Strajku Kobiet w 2020 roku.
“Wyciskacz łez” Ewy Partum nawiązuje do tamtych akcji, a w szczególności do brutalności policji wobec strajkujących. Artystka nie reprodukuje obrazów przemocowego performansu, ale subwersywnie zamienia je w inną substancję. By stworzyć swoją, używa między innymi ekstraktu z chili czy tuszu, tworząc zapach ironicznie komentujący figurę opresora. Broń wymierzona w kobiety (i nie tylko) staje się zabawką w rękach artystki: rozbrojoną, pozbawioną swojej funkcji, istniejąca jedynie kilka chwil.
Performans: Kaja Domińska, Pola Domińska, Donna Smela, Gabi Sułkowska
Specjalne podziękowania dla Bereniki Partum, dr Roberta Menzela (School of Chemistry, University of Leeds, UK), Kai Domińskiej i Przemka Branasa.
Partnerzy: ARTUM Foundation Ewa Partum Museum and Mo61

Ewa Partum, urodzona w 1945, jest artystką wizualną i twórczynią performans, pionierką sztuki feministycznej i konceptualnej, czołową przedstawicielką neoawangardy w Polsce. Jest autorką wielu akcji, filmów, fotografii, tworzy poezję wizualną. Swoje prace prezentowała w wielu instytucjach artystycznych na całym świecie m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Badisher Kunstverein, Karlsruhe, Tate Modern, Londyn (Turbine Hall), Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina Sofía, Aka­de­mie der Künste w Ber­linie, czy na 18th Bien­nale of Syd­ney.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

TEAR-JERKER
Ewa Partum
🔸 September 17 and 18, 6 p.m.
🔸 free entrance

MY SCENT IS A SCENT OF A WOMAN
The art programme presented as a part of Festival New Europe. Queer Gaze.
Curator: Michał Grzegorzek
Ewa Partum’s performance will take place in the Nowy Theatre foyer an hour before the piece Habitus on September 17 and 18. The audience will get the chance to take the artist’s work home, keep it in a tightly closed container or let it disappear completely.

Tear gas and pepper spray belong to the same group of riot control agents. This toned-down name is equivalent to the term biological weapon and was used as such for the first time on a mass scale during the First World War. Due to their high efficiency in controlling both individuals and crowds the substances soon became more popular and accessible.
Tear gas and pepper spray have different chemical composition. The former is solely synthetic, while the latter contains also natural ingredients, especially capsaicin, substance which is also present in hot peppers. It is capsaicin that is mainly responsible for paralyzing crowds: burning pain in the eyes, nose, skin, mouth and respiratory tract. The memory of its taste and consequences is particularly vivid to the Women’s Strike protesters of 2020.
Ewa Partum’s Tear-jerker refers to those protests, and especially to police brutality towards the demonstrators. The artist does not reproduce images of violent performance, but transforms it in a subversive way into a different substance.
Using such ingredients as chilli and ink, the artists creates a scent that is an ironic comment on the figure of the oppressor. Weapon used against women (and not only women) becomes a toy in the artists hands: disarmed, bereft of its function, lasting only for a brief moment.
Performance: Kaja Domińska, Pola Domińska, Donna Smela, Gabi Sułkowska
Special thanks to Berenika Partum, dr Robert Menzel (School of Chemistry, University of Leeds, UK), Kaja Domińska and Przemek Branas
Partners: ARTUM Foundation Ewa Partum Museum and Mo61

Ewa Partum, born in 1945, a visual and performance artist, feminist and conceptual art pioneer, leading representative of the Polish neo-avant-garde. She is the author of multiple actions, films, photographs and visual poetry pieces. Her works were presented internationally in such institutions as the National Museum in Warsaw, Badisher Kunstverein, Kalsruhe, Tate Modern, London (Turbine Hall), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Akademie der Künste Berlin, and 18th Biennale of Sydney.