You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Marzyłam o piwoniach – premiera filmu // I was hoping for peonies – movie premiere

Marzyłam o piwoniach – premiera filmu // I was hoping for peonies – movie premiere

film show
📅 Date: 31 October 2021, Sunday

⌚ Start time: 16:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Solatorium, Jazdów 3/9 (show on the map)
[English below]

🌸Ogrody działkowe przyciągają właśnie dlatego, że tak uporczywie wymykają się próbom jednoznacznego określenia. Wszystkich tych, którzy chcieliby przekonać się, jak widzą je ich gospodarze i gospodynie – działkowiczki i działkowcy, serdecznie zapraszamy na premierę filmu Zuzanny Głód i Oli Jankowiak „Marzyłam o piwoniach”, która odbędzie się w niedzielę 31 października w Solatorium na Jazdowie. Ze względu na ograniczenia przestrzenne film będzie można obejrzeć w dwóch turach – o godzinie 16:00 i 17:30.

Działki dają schronienie przed miejskim zgiełkiem, jednocześnie są nieodłącznymi częściami miasta. To przestrzenie pozwalające na swobodne kształtowanie najbliższego otoczenia, które mogą być miejscem urzeczywistniania marzeń, ale też nauki pokory. Opieka nad działką to ciągły eksperyment, z definicji niedokończony projekt, dla każdej osoby działka jest jednak czym innym, każda też użytkuje ją w nieco inny sposób. Świadome bycie na działkach może dawać wytchnienie od codzienności, ale prowadzi też do refleksji nad relacjami między mieszkańcami miast a przyrodą oraz miejscem działkowych społeczności we współczesnym miejskim pejzażu.

Najlepszymi przewodnikami i przewodniczkami po tym świecie są działkowiczki i działkowcy, bez których zaufania i gościnności ten krótki film by nie powstał. Za współtworzenie projektu dziękujemy Kasi, Jadzi, Hannie, Pawłowi, Agacie i Grażynie. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na podróż w czasie w działkowe lato, kiedy ogrody były w pełni rozkwitu, by śladami naszej kamery weszły między żywopłoty, skalniaki i rabaty, na tarasy altan i w gąszcz kwiatów.

Wydarzenie organizowane jest w ramach programu „Naprzód działki”, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit” na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

--------- EN

„I was hoping for peonies” – movie premiere
🌸Allotment gardens are so alluring precisely because they resist the efforts to describe them in absolute terms. We would like to invite everyone curious to see how allotments look through the eyes of their keepers – the gardeners themselves – to the premiere of „I was hoping for peonies”. The film by Zuzanna Głód and Aleksandra Jankowiak, will be screened on Sunday October 31st at Solatorium in Jazdów, due to space constraints, the premiere will consist of two screenings: at 4 pm and 5:30 pm.
Allotments provide refuge from the hustle and bustle of city life, but at the same time they are an indispensable part of the city. They can be spaces that provide the opportunity to shape one’s immediate surroundings, can be where dreams come true, but can also teach a lesson in humility. Taking care of an allotment is a continuous experiment, by definition an unfinished project – allotments mean something else to each gardener, and everyone uses them in a slightly different way. Spending time in allotments can be a break from everyday life, but can also inspire reflections on the place of allotment communities in contemporary urban landscape, as well as on the relations between us the inhabitants of cities and nature.
Gardeners are the best guides through this world – without their trust and hospitality this short movie could not have been made. We would like to thank Kasia, Jadzia, Hanna, Paweł, Agata and Grażyna for co-creating this project. Everyone interested in exploring allotments is invited for a journey in time to the summer, when the gardens were in full bloom, to follow our camera and walk among hedges, rockeries, flowerbeds, arbors, terraces, and the thick tangle of flowers.
The event is a part of the „Naprzód działki” program, realized by SAM Rozkwit and commissioned by the Greenery Office of the City of Warsaw.