You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kontrast 2021 Festiwal Malarstwa Figurkowego

Kontrast 2021 Festiwal Malarstwa Figurkowego

for kids
party
concert
meeting
fair
workshops
lecture
exhibition
other
📅 Date: 20 November 2021, Saturday

⌚ Start time: 9:00

📌 Place: Warsaw - Ursynów dist., Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ulica Indiry Gandhi 9 (show on the map)
[English version below]

Przyjaciele, przy wsparciu naszych mecenasów i wspaniałych przyjaciół MNP, postanowiliśmy zorganizować festiwal figurkowy, który czerpie doświadczenia z najlepszych imprez konkursowych na świecie. Chcemy by było to spotkanie różnych środowisk malarzy figurkowych, o różnym stopniu zaawansowania. Dwa poziomy konkursowe pozwolą na start każdemu kto lubi malować.

Przygotowaliśmy też szereg innych atrakcji, wykłady, koncert, speedpainting, warsztaty malarskie, super strefę producentów. Nasz festiwal odbędzie się w nowoczesnym obiekcie z infrastrukturą jakiej jeszcze w Polsce nie miał żaden festiwal.

Jury konkursu:
Katarzyna Kaha Górska
Natalia Oracz
Anna Machowska
Michał Pisarski
Krzysztof Kobalczyk - Przewodniczący

Wykładowcy:
Matteo Di Diomede - Mindwork Games
Michał Pisarski - Lan Studio

Zapraszamy do rejestracji figurek na Kontrast 2021 >> link
Prace można zgłaszać do 18 listopada do 24.00.

Wstęp na festiwal bezpłatny.
Uwaga posiadanie szczepienia znacząco ułatwi uczestnictwo w imprezie.

20-21 listopada, 9:00 - 17:00
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ulica Indiry Gandhi 9
Więcej informacji: link

-----

Friends, with the support of our patrons and wonderful friends of MNP, we decided to organize a miniature festival/competition that draws from the best competition events in the world. We want it to be a meeting of different communities of miniature painters, with different levels of experience. Two levels of competition will allow everyone who likes to paint to start. We have also prepared many other attractions, lectures, concert, speedpainting, painting workshops, super producers zone. Our festival will take place in a modern facility with an infrastructure that no other festival in Poland has yet.

Competition Jury:
Katarzyna Kaha Górska
Natalia Oracz
Michał Pisarski
Krzysztof Kobalczyk - Chairman
Lecturers:
Matteo Di Diomede - Mindwork Games
Michał Pisarski - Lan Studio

We invite you to register your miniatures for Contrast 2021. Entries can be submitted until 18 November at midnight >> link

Admission to the festival free of charge.
Please note that having a vaccination will greatly facilitate participation in the event.

More info: link