You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Black Mountain College: art architecture performance / HERE+NOW /

Black Mountain College: art architecture performance / HERE+NOW /

workshops
exhibition
other
📅 Date: 21 November 2021, Sunday

⌚ Start time: 16:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tamka 36, Curie City (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w mini-spotkaniu off-fluxusowym o eksperymencie Black Mountain College, o nonkonformizmie jego twórczyn i twórców, i o cenie jego przetrwania przez 24 lata w ruralistycznym pejzażu południa Stanów Zjednoczonych.
Black Mountain College był silnym katalizatorem rozwoju sztuki, muzyki, performansu i architektury XX wieku. Jego opiekunowie byli jednymi z najbardziej bezkompromisowych postaci: Buckminster Fuller, John Cage, Josef Albers, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, Robert Motherwell, John Rice, Mary Caroline Richards, Elaine deKooning, Ruth Asawa, Hazel Larsen Archer, Hella Hammid, Suzi Gablik, Karen Karnes, Viola Farber, Alma Stone Williams i inne(i)
…Ale jaka jest rola Black Mountain College w relacji do naszego TU I TERAZ ?
(p)artytura (p)artycypacji według Mary Caroline Richards + Suzi Gablik + Bucky Fuller + John Cage
data: niedziela 21 listopada 2021 16:00-17:00
czas trwania performansu: 16:33 ~ 16:51 / 4:33PM ~ 4:51PM
Suzi Gablik pisze:
" Nic nie jest odizolowane. Nic nie istnieje oddzielnie od reszty.
A synchroniczność to punkty węzłowe, magiczne momenty,
w których pozornie niepowiązane zdarzenia są splecione ze sobą,
tworząc jedną całość, jako pojedyncza, niepodzielna tkanina świata...”
MC Richards pisze:
" Miłość nie jest doktryną, pokój nie jest umową międzynarodową.
Miłość i pokój to istoty, które żyją w nas jako możliwości.
W zabójczym świecie poezja jest niezbędna do przetrwania.."
Buckminster Fuller pisze:
" I have great hope for tomorrow.
My hope lies in three things - truth, youth, and love. "
John Cage pisze:
“The world, the real is not an object. It is a process.”
Re/ M.C. Richards, Suzi Gablik, Hazel Larsen Archer, Anni Albers, Ruth Asawa, Hella Hammid,
Elaine deKooning, Lawrence Kocher, Rachel Carson, Merce Cunningham, Ray Bradbury, John Rice,
John Cage, Buckminster Fuller, Robert Motherwell, Robert Rauschenberg, John Dewey i Inne-i
Wydarzenie w reżimie sanitarnym, liczba miejsc jest ograniczona, wg kolejnosci przybycia.
♻️Less Ego - More Eco…
Please bring a thought, an object, a recollection...

-----
( English Translation )
This is an open invitation to all interested in participating in our off-fluxus mini-meeting about an experiment
called Black Mountain College, about its nonconformistic creators, and the price of its 24-year survival in a rural landscape of American South.
Black Mountain College was a strong catalyst in the development of modern art. Its founders and faculty were among the most uncompromising artists: Buckminster Fuller, John Cage, Josef Albers, Robert Rauchenberg, Willem de Kooning, Merce Cunningham, Robert Motherwell, John Rice, Mary Caroline Richards, Elaine deKooning, Ruth Asawa, Hazel Larsen Archer, Hella Hammid, Suzi Gablik, Karen Karnes, Viola Farber, Alma Stone Williams.
…But what about the role of Black Mountain College in relation to our HERE & NOW?
p)articipation score according to Mary Caroline Richards + Suzi Gablik + Bucky Fuller + John Cage
performance duration time: 4:33PM ~ 4:51PM / dates: Sunday, November 21 /2021 4PM-5PM
" Love is not a doctrine, Peace is not an international agreement.
Love and peace are beings who live as possibilities in us.
There is a creative spirit in you desiring to be free,
and you may as well get out of its way for it will give you no peace until you do.
In a lethal world, poetry is necessary for survival...." - Mary Caroline Richards
" Nothing is isolated. Nothing exists separately from the rest. And synchronicities are the nodal points, magic moments where seemingly unrelated events are woven together to form a single, undivided world fabric. ” - Suzi Gablik
" My hope lies in three things - truth, youth, and love. " - Buckminster Fuller
“The world, the real is not an object. It is a process.” - John Cage
Re/ M.C. Richards, Suzi Gablik, Maya Deren, Hazel Larsen Archer, Anni Albers, Ruth Asawa,
Elaine deKooning, Lawrence Kocher, Rachel Carson, Merce Cunningham, Ray Bradbury, John Rice,
John Cage, Buckminster Fuller, Robert Motherwell, Robert Rauschenberg, John Dewey & Others.
Event observes sanitary restrictions, places are limited.
♻️Less Ego - More Eco…
Please bring a thought, an object, a recollection...
See less
Art