You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Koncert Galowy Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020

Koncert Galowy Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020

concert
📅 Date: 05 December 2021, Sunday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Ursynów dist., Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ulica Indiry Gandhi 9 (show on the map)
[English version below]

Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020!
Koncert odbędzie się 5 grudnia 2021 r. (niedziela) o godzinie 19:00 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy w Warszawie (ul. I. Gandhi 9).

Podczas Koncertu Galowego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu oraz wyróżnionym, prawykonanie utworów skomponowanych przez Laureatów Konkursu w obu kategoriach konkursowych, a także utworów wyróżnionych.
Kompozycje nagrodzone w kategorii I (międzynarodowej) Konkursu wykona Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą Marcina Ślązaka.
Kompozycje nagrodzone w kategorii II (polskiej) Konkursu wykona Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod batutą Chrisa Davida Westovera (USA) – zwycięzcy Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019.
Gala zostanie połączona z Koncertem Galowym międzynarodowego konkursu dla dyrygentów orkiestr dętych Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021.

Wstęp wolny!
Bezpłatne wejściówki dostępne na online: link oraz w recepcji Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy.

***

We cordially invite you to the Gala Concert of the Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020!
The Concert will take place on December 5, 2021 (Sunday) at 7:00 PM in the Ursynów Cultural Center Alternatywy in Warsaw (9 Indira Gandhi Street).

During the Gala Concert there will be an award ceremony for the Contest Laureates and Distinction Winners, a première of works composed by the Contest Laureates in both categories, as well as of works by Distinction Winners.
Compositions awarded in Category I (international) of the Contest will be performed by Concert Wind Orchestra of the Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed Forces conducted by Marcin Ślązak.
Compositions awarded in Category II (polish) of the Contest will be performed by Warsaw University of Life Sciences Representative Orchestra conducted by Chris David Westover (USA) – winner of the Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019.
The Gala will be combined with the Gala Concert of the international competition for wind orchestra conductors Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021.

Admission is free!
Free tickets available online: link and at the reception desk of the Ursynów Cultural Center "Alternatywy".