You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Women of Black Mountain College: CollAge ONE: nonConFormism

Women of Black Mountain College: CollAge ONE: nonConFormism

exhibition
other
📅 Start Date: 30 November 2021, Tuesday

⌚ Start time: 16:33

📅 End Date: 02 December 2021

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tamka 36, Curie City (show on the map)
[stroll down for English language version]

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach off-fluxusowych odnoszących się do nonkonformistycznej twórczości kilku kobiet, których drogi spotkały się w czasie eksperymentu znanego jako Black Mountain College ...
(p)artytura (p)artycypacji według Suzi Gablik + Mary Caroline Richards + Hazel Larsen Archer + Ruth Asawa
data: wtorek 30 listopada - czwartek, 2 grudnia, 2021
czas trwania: 16:33 ~ 16:51 / 4:33PM ~ 4:51PM

wtorek 30 listopada, 2021
MC Richards pisze:
"Miłość nie jest doktryną, pokój nie jest umową międzynarodową.
Miłość i pokój to istoty, które żyją w nas jako możliwości.
W zabójczym świecie poezja jest niezbędna do przetrwania.."

środa 1 grudnia, 2021
Ruth Asawa pisze:
"Nie mam nic przeciwko nikomu za to co się stało; Nikogo nie winię.
Czasami dobro przychodzi z przeciwności. Nie byłabym osobą,
ktorą jestem dzisiaj, gdyby nie internowanie, i lubię kim jestem."

czwartek 2 grudnia, 2021
Hazel Larsen pisze:
“ Świat jest szeroko otwarty dla fotografii… "
Re/ M.C. Richards, Suzi Gablik, Hazel Larsen Archer, Anni Albers, Ruth Asawa, Hella Hammid,
Elaine deKooning, Lawrence Kocher, Rachel Carson, Merce Cunningham, Ray Bradbury, John Rice,
John Cage, Buckminster Fuller, Robert Motherwell, Robert Rauschenberg, John Dewey i Inne-i

Wydarzenie w reżimie sanitarnym, liczba miejsc jest ograniczona.
♻️Less Ego - More Eco…
Please bring a thought, an object, a recollection...


----- English version -----

We invite all interested persons to participate in off-fluxus meetings relating to the nonconformist creativity of several women whose paths met during an `experiment known as Black Mountain College...
p)articipation score according to Suzi Gablik + Mary Caroline Richards + Hazel Larsen Archer + Ruth Asawa
duration time: 4:33PM ~ 4:51PM / dates: Tuesday November 30 - Thursday December 2 /2021

Tuesday, November 30/ 2021
" Love is not a doctrine, Peace is not an international agreement.
Love and peace are beings who live as possibilities in us.
In a lethal world, poetry is necessary for survival..." - Mary Caroline Richards

Wednesday, December 1/ 2021
" I hold no hostilities for what happened; I blame no one.
Sometimes good comes through adversity.
I would not be who I am today had it not been for the internment,
and I like who I am. " - Ruth Asawa

Thursday, December 2/ 2021
“The world is open wide to photography...”- Hazel Larsen
Re/ M.C. Richards, Suzi Gablik, Maya Deren, Hazel Larsen Archer, Anni Albers, Ruth Asawa,
Elaine deKooning, Lawrence Kocher, Rachel Carson, Merce Cunningham, Ray Bradbury, John Rice,
John Cage, Buckminster Fuller, Robert Motherwell, Robert Rauschenberg, John Dewey & Others.
Black Mountain CollAge Nr OnE: Re / Search Utopia SOS series is supported by the U.S. Embassy in Poland

Event observes sanitary restrictions, places are limited.
♻️Less Ego - More Eco…
Please bring a thought, an object, a recollection...