You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Niebieskoocy - pokaz filmu // Blue Eyed

Niebieskoocy - pokaz filmu // Blue Eyed

film show
📅 Date: 31 January 2022, Monday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie Jagiellońska 54 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy do wspólnego obejrzenia zapisu wstrząsającego eksperymentu Jane Elliott, który uświadamia z jakimi problemami codziennie borykają się przedstawiciele grup wykluczonych, dyskryminowanych oraz jak w sprzyjających okolicznościach każdy z nas może nadużywać swojego uprzywilejowania. Dokument poza zapisem eksperymentu w grupie dzieci (1968 r.) i dorosłych (1995 r.) to także zapis trudnych doświadczeń autorki, które były wynikiem reakcji społecznej na ten eksperyment.
Projekcja odbędzie się 31 stycznia o godz.: 17:00
Wstęp wolny.

[ENG]
We invite you to watch together the recording of Jane Elliott’s shocking experiment that makes us aware of the problems faced every day by the representatives of excluded and discriminated groups and how, in certain circumstances, each of us can abuse our privileges. Apart from recording the experiment in a group of children (1968) and adults (1995), the documentary is also a record of the author’s difficult experiences that resulted from the social reaction to the experiment.
The screening will take place on January 31 at 17:00
The event is free of charge.