You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

DaDaZŁOtaKaczka: Oko-Kon-Takt-Improwizacje // DaDaZŁOtaKaczka: Eye-Con-Tact-Improvisations

DaDaZŁOtaKaczka: Oko-Kon-Takt-Improwizacje // DaDaZŁOtaKaczka: Eye-Con-Tact-Improvisations

exhibition
other
📅 Date: 05 February 2022, Saturday

⌚ Start time: 16:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tamka 36, Curie City (show on the map)
[English below]

Nasz ostatni evencik:
DaDaZŁOtaKaczka: Oko-Kon-Takt-Improwizacje
Sobota. 5 Luty. 2022 . godzina: 16:01
ul. Tamka 37. Warszawa (w Zakątku Złotej Kaczki )
DaDa Script Scenario Wprowadzenie:
1. Jak wytłumaczyć Czystą Formę Witkacego Złotej Kaczce?
2. Warszawski Bankiet dla Kazimierza Malewicza i Marii Skłodowskiej-Curie
3. Koncertina JC/FC ( for John Cage & Frederic Chopin )
4. Jak wytłumaczyć Teatr Ubogi Jerzgo Grotowskiego Złotej Kaczce?
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

----- English -----
DaDaZŁOtaKaczka: Eye-Con-Tact-Improvisations
Saturday. February 5th. 2022 at 4:01 PM
ul. Tamka 37. Warszawa
DaDa Script Scenario Introduction:
1. How to explain PureClean Form of Witkacy to a Golden Duck?
2. Warsaw Banquet for Kazimierz Malewicz and Marie Skłodowska-Curie
3. Concertina JC/FC ( for John Cage & Frederic Chopin )
4. How to explain Poor Theatre of Jerzy Grotowski to a Golden Duck?
all sincerely welcome.
See less
Art