You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

NINJA PJATK x FACEIT Collegiate Polish Qualifier 2022 - zapisy

NINJA PJATK x FACEIT Collegiate Polish Qualifier 2022 - zapisy

sport
other
📅 Date: 03 March 2022, Thursday

⌚ Start time: 0:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

🚩Otwieramy zapisy na polskie kwalifikacje do Faceit Collegiate 2022!

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich studentów wszystkich uczelni w Polsce! Wybierzmy wspólnie najmocniejszą ekipę, która będzie reprezentowała nasz kraj w międzynarodowych play-offach z nagrodą główną 15000$!

Do 28 lutego masz czas, aby zgłosić drużynę e-sportową, złożoną z 5 studentów jednej uczelni (zespoły mogą dodatkowo zarejestrować 2 zawodników rezerwowych)!

GDZIE? Wszystko odbywa się na platformie FACEIT >> link

DEADLINE: 03.03.2022

Zgłoś zespół na NINJA PJATK x FACEIT Collegiate Polish Qualifier 2022: link
i wypełnij formularz zgłoszeniowy: link

Czekamy na najlepszych!
Powodzenia!

Dowiedz się więcej o NINJA PJATK i naborach do FACEIT Collegiate 2022: link

-----
🚩 EN

We open registration for Polish qualifications for FACEIT Collegiate 2022!

We invite all students of all universities in Poland to participate! Let’s choose together the strongest team that will represent our country in the international playoffs with the main prize of $ 15,000!

Until February 28, you have time to register an e-sports team consisting of 5 students from one university (teams can additionally register 2 reserve players)!

WHERE? Everything takes place on the FACEIT platform >> link

DEADLINE: 03.03.2022

Register your team on NINJA PJATK x FACEIT Collegiate Polish Qualifier 2022: link
and fill in the registration form: link

We are waiting for the best players!
Good luck!

Learn more about NINJA PJATK and FACEIT Collegiate 2022: link