You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

MAPY – ukraińscy artyści w Kordegardzie // MAPS - Ukrainian artists at Kordegarda

MAPY – ukraińscy artyści w Kordegardzie // MAPS - Ukrainian artists at Kordegarda

exhibition
📅 Date: 05 April 2022, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Krakowskie Przedmieście 15/17 (show on the map)
[English version below]

Wystawa przedstawia prace trzech artystów pochodzących z Ukrainy. Jest to prezentacja międzypokoleniowa, łącząca różne osobowości artystyczne i różne techniki.
Więcej informacji na stronie: link
Wernisaż: 5 kwietnia 18:00
Czas trwania: 05.04.2022 – 24.04.2022 r.
Kuratorka: Katarzyna Haber, Narodowe Centrum Kultury
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

----- [EN] -----

The exhibition presents the works of three artists from Ukraine. It is an intergenerational presentation that combines different artistic personalities and different techniques.
More info on website: link
Opening: 6.00 p.m. on April 5
Duration: April 5, 2022 - April 24, 2022
Curator: Katarzyna Haber, National Center for Culture
Organizers: National Center for Culture, Ministry of Culture and National Heritage