You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Joga dla zdrowia // yoga classes // групові заняття з йоги

Joga dla zdrowia // yoga classes // групові заняття з йоги

sport
workshops
📅 Date: 26 May 2022, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Jagiellońska 54 (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

Zapraszamy wszystkich na zajęcia z jogi w czwartki o 18:00
Joga jest odpowiednią dla każdej osoby, niezależnie od wieku.
Regularne ćwiczenia poprawiają postawę, funkcjonowanie kręgosłupa, stawów, rozwijają elastyczność i pozytywnie wpływają na zdrowie. Na zajęciach poznacie podstawowe statyczne asany (ćwiczenia) i będziecie mogli popracować ze swoim organizmem, by po zajęciach poczuć się pełni energii i wewnętrznego spokoju.
Prosimy o przyniesienie własnej maty.
prowadzący: Albert Karapanau zajmuje się jogą od 1998 roku, jest jej instruktorem od roku 2005

--- EN ---

We invite everyone to yoga classes!
Yoga is suitable for everyone, regardless of age.
Regular exercises improve posture, function of the spine, joints, develop flexibility and have a positive effect on health. During the class you will learn the basic static asanas (exercises) and you will be able to work with your body to feel full of energy and inner peace after the class.
Please bring your own mat.
teacher: Albert Karapanau has been doing yoga since 1998 and has been an instructor since 2005.

--- UA ----

Запрошуємо вас на групові заняття з йоги!
Йога підходить для всіх вікових груп.
Регулярні вправи покращують ваше здоров’я, поставу спини, роботу хребта, суглобів та розвивають гнучкість. Під час уроку ви навчитеся базових статичних асанів (вправ) і зможете попрацювати з вашим тілом так, що після занять будете відчувати себе повним енергії та внутрішнього спокою.
Будь ласка, принесіть свій килимок.
Вчитель: Альберт Карапанау займається йогою з 1998 року і є інструктором з 2005.