You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Charytatywna Gra Miejska edycja 2 / Charity City Game vol. 2

Charytatywna Gra Miejska edycja 2 / Charity City Game vol. 2

other
📅 Date: 15 May 2022, Sunday

⌚ Start time: 15:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Łazienkowska 3 (show on the map)
[English version below]

Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin pragnie zaprosić wszystkich chętnych poszukiwaczy przygód, Geocacherów i miejskich włóczykijów na 2 edycję Charytatywnej Gry Miejskiej! To niepowtarzalna okazja, żeby poczuć się jak Nicholas Cage.
Już 15 maja obejrzymy wspólnie Warszawę z bardzo bliska, dotkniemy jej murów, zajrzymy do zaułków i zakamarków, wejdziemy w żywą interakcję z ulicami, pomnikami i naturą.

W grze miejskiej przygotowanej dla Was:
- podzielimy się na zespoły 3-osobowe (bardzo rekomendujemy taką liczbę osób w zespole, aczkolwiek dopuszczamy też 2- i 4-osobowe),
- każdy otrzyma zestaw potrzebny do rozwiązywania zagadek,
- gramy pieszo na niewielkim obszarze miasta, jednak na tyle dużym, by drogi poszczególnych zespołów się nagminnie nie krzyżowały,
- sama gra potrwa ok. 2-3 h,
- na koniec spotkamy się we wspólnej lokalizacji na małe podsumowanie,
- na 3 najszybsze zespoły czeka PRAWDZIWY SKARB.

Start - pomnik Kazimierza Deyny, Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Gra miejska ma charakter odpłatny - jest biletowana - 20 PLN od osoby:
a) płatne w dniu wydarzenia lub
b) poprzez zbiórkę na portalu - link
Prosimy o podpisywanie wpłat, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować kto kryje się za „Dane ukryte”.

Zebrane pieniądze posłużą na organizację Dnia Dziecka w Domach Dzieci w Pęcherach.

‼️ Żeby wziąć udział w grze, wypełnij proszę formularz: link

----- [ENG] -----

Rotaract Warsaw Fryderyk Chopin would like to invite all eager adventurers, Geocachers and city vagabonds to the 2nd edition of the Charity City Game! This is a unique opportunity to feel like Nicholas Cage.
On 15 May we will get a close-up look at Warsaw, touch its walls, peek into its backstreets and nooks, and interact with its streets, monuments and nature.

In the city game prepared for you:
- we will be divided into teams of 3 people (we highly recommend this number of people per team, although we also allow 2 and 4 people),
- everyone will receive a kit needed to solve the puzzles,
- we play on foot in a small area of the city, but large enough so that the paths of individual teams do not often cross,
- the game itself will last about 2-3 hours,
- At the end we will meet at a common location for a small summary,
- for the 3 fastest teams there is a REAL treasure waiting.

Start - Kazimierz Deyna’s monument, 3 Lazienkowska Street, 00-449 Warsaw

The city game is ticketed - 20 PLN per person:
a) payable on the day of the event or
b) by collecting money on link - link

The money collected will be used to organise Children’s Day at the Children’s Homes in Pęchery.

‼️ To take part in the game, please fill in the form: link