You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

"The Introduction" of the Multicultural Art Collective

"The Introduction" of the Multicultural Art Collective

concert
meeting
exhibition
📅 Date: 05 June 2022, Sunday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., ul. Jagiellońska 54 (show on the map)
[English text below]

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 5 czerwca. Zamierzamy w tym dniu oddać całą przestrzeń naszej instytucji sztuce wielokulturowej.
"The Introduction" będzie pierwszą oficjalną prezentacją prac, będących owocem spotkań Multicultural Art Collective, które odbywały się w Centrum od lutego tego roku. Artyści zaprezentują prace z różnorodnych dziedzin, od prac fotograficznych, plastycznych i multimedialnych, po występy taneczne i muzyczne. Przewidujemy również drobny poczęstunek i degustację herbat.

CZAS WYDARZENIA: 18:00- 21:00
Wstęp wolny dla wszystkich.

Kolektyw tworzą ludzie z różnych kultur i krajów, wierzący w siłę współpracy i dialogu międzykulturowego. Gotowi otworzyć swoje umysły i podzielić się kawałkiem siebie z innymi by tworzyć kulturę inkluzywną.
Jeżeli chcecie zobaczyć efekty tych starań, nie może was zabraknąć 5 czerwca w Centrum Wielokulturowym by zobaczyć "The Introduction"

----- ENG -----

We invite you to a unique event which will take place on 5 June. On that day we are going to give the whole space of our institution over to multicultural art.
"The Introduction" will be the first official presentation of works resulting from the sessions of the Multicultural Art Collective, which have been held at the Centre since February this year. The artists will present works from a variety of fields, from photographic, fine art and multimedia works, to dance and music performances. We will also include small refreshments and tea tasting.

TIME OF THE EVENT: 18:00- 21:00
Free entry for all.

The collective is made up of people from different cultures and countries who believe in the power of cooperation and intercultural dialogue. Ready to open their minds and share a piece of themselves with others to create an inclusive culture.
If you want to see the results of these efforts, you can’t miss the 5th of June at the Multicultural Centre to see "The Introduction"