You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

IKP dla Podróżnych Ugościć - kiermasz // Charity fair

IKP dla Podróżnych Ugościć - kiermasz // Charity fair

fair
📅 Date: 01 June 2022, Wednesday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski (show on the map)
[ENGLISH version below]

Drogie, drodzy! Po trzech latach pandemicznej nieobecności wracamy z kiermaszem charytatywnym - tym razem w letniej odsłonie 🌸
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby!

⏱ KIEDY? 1.06, 12-16
🏫 GDZIE? Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

W tym roku pieniądze zebrane na kiermaszu zostaną przekazane grupie Podróżnych Ugościć. Ich działania, wspierające osoby uchodźcze w ośrodkach i na granicy, są bliskie naszym wartościom.

Jak pomóc w kiermaszu?
✔Do 31.05 zbieramy dary (książki 📚 / bilety 🎭 / ubrania 👗 / gadżety ⚽ / rośliny 🌱). Od darczyńców prywatnych przyjmujemy niezniszczone i ciekawe książki oraz odzież (nową lub wypraną) - bardzo zależy nam na rzeczach, które sami chcielibyście znaleźć na naszym kiermaszu!
✔Przyjmujemy także deklaracje na wypieki 🥧🍪, które będziemy sprzedawać w ramach kiermaszu. Prosimy o dołączenie informacji o składzie (z wyróżnieniem alergenów)! 🙂
Rzeczy możecie zostawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 w szatni Instytutu Kultury Polskiej UW.

Do zobaczenia!

---
grafika: Rita Müller

----- [ENG] -----

Dears! After three years of pandemic absence we are back with a charity fair - this time in the summer season

⏱WHEN? 1.06, 12-16
🏫WHERE? Institute of Polish Culture, University of Warsaw

This year, the money collected at the fair will be donated to the To Shelter the Wandering group. Their actions, supporting refugees in centres and at the border, are close to our values.

How to help with the fair?
Until 31.05 we are collecting items (books / tickets / clothes / gadgets / plants). From private donors we are accepting undamaged and interesting books and clothes (new or washed) - things you yourself would like to find at our fair! We are also accepting pastries to be sold at the fair. Please include information about ingredients (including allergens)!
You can leave your belongings from Monday to Friday between 9 am and 7 pm in the cloakroom of the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw.

See you there!

---
graphics: Rita Müller