You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kryjówki. Architektura przetrwania - dyskusja towarzysząca wystawie // Hideouts. The Architecture of Survival - discussion accompanying the exhibition

Kryjówki. Architektura przetrwania - dyskusja towarzysząca wystawie // Hideouts. The Architecture of Survival - discussion accompanying the exhibition

meeting
lecture
exhibition
📅 Date: 31 May 2022, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3 (show on the map)
[English version below ⬇️]

Kryjówki. Architektura przetrwania
Muzea i trudne historie. Dyskusja towarzysząca wystawie
📍 Zachęta | sala kinowa (wejście przez wystawę)
wstęp wolny

Wystawa Natalii Romik „Kryjówki. Architektura przetrwania” opowiada o niezwykle trudnym doświadczeniu Żydów, którzy próbowali przetrwać w ukryciu, po tzw. "aryjskiej stronie", podczas II wojny światowej. Biorąc tę konkretną ekspozycję za punkt wyjścia, grono międzynarodowych ekspertów projektu "Thinking Through the Museum" będzie rozmawiać o tym, w jaki sposób opowiadać o trudnych, traumatycznych i bolesnych historiach w przestrzeniach muzealnych, odwołując się do przykładów z własnej praktyki akademickiej i muzealnej, dotyczącej zarówno muzealnych reprezentacji Zagłady, jak i innych ludobójstw, przemocy kolonialnej czy historii wykluczenia.
W dyskusji udział wezmą: Erica Lehrer (Concordia University, Kanada), Dorota Głowacka (University of King’s College, Kanada), Bryce Lease (Royal Central School of Speech and Drama, University of London, Wielka Brytania), Monica Patterson (Carleton University, Kanada), Ciraj Rassool (University of the Western Cape, RPA).
Dyskusja panelowa odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
Wydarzenie organizowane jest przy okazji odbywającego się w Warszawie spotkania projektu "Thinking Through the Museum" — siedmioletniego przedsięwzięcia badawczego realizowanego przez sieć partnerów, którzy działają w sektorze kultury i dziedzictwa. Spotkanie gromadzi badaczy i badaczki, praktyków i praktyczki, a także studentów i studentki z Australii, Kanady, Holandii, Polski, RPA, Wielkiej Brytanii i USA, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z realizowanych projektów badawczych i kuratorskich oraz omawiają najważniejsze problemy w zakresie ochrony dziedzictwa w kontekście obecnych kryzysów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wsparcie finansowe programu publicznego: The Rozen Family Foundation
Zdjęcie: Daniel Chrobak

-----

Hideouts. The Architecture of Survival
Museums and Difficult Histories
Discussion accompanying the exhibition
📍 Zachęta | Cinema Room (entrance through the exhibition)
free entry

Natalia Romik’s exhibition "Hideouts.The Architecture of Survival" discusses the extremely difficult experience of Jews who tried to survive in hiding on the so-called "Aryan side" during World War II. Taking this specific exhibition as a starting point, a group of international experts representing the "Thinking Through the Museum" project will reflect on how to talk about difficult, traumatic and painful stories in museum settings, referring to examples from their own academic and museum practice, concerning both representation of the Holocaust in museums, as well as other genocides, colonial violence or various histories of exclusion.
Experts taking part in the discussion: Erica Lehrer (Concordia University, Canada), Dorota Głowacka (University of King’s College, Canada), Bryce Lease (Royal Central School of Speech and Drama, University of London, UK), Monica Patterson (Carleton University, Canada), Ciraj Rassool (University of the Western Cape, South Africa).
The panel discussion will be held in English with simultaneous translation into Polish.
The event is organized as part of the "Thinking Through the Museum" (TTTM) workshop held in Warsaw. TTTM is a 7-year research network that works in museum settings. The workshop is a gathering of scholars, practitioners, and students from Australia, Canada, the Netherlands, Poland, South Africa, the UK and the USA will share their progress on ongoing research and curatorial projects, and discuss pressing issues regarding heritage preservation and critique related to current crises in the East-Central European region.
Financial support of the public programme: The Rozen Family Foundation
Photo: Daniel Chrobak