You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wolne czwartki // Thursdays off // ВІЛЬНІ ЧЕТВЕРГИ

Wolne czwartki // Thursdays off // ВІЛЬНІ ЧЕТВЕРГИ

meeting
other
📅 Date: 30 June 2022, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., INCLSV, Marszałkowska 28 / U1A (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

Wolne czwartki
Grupa Wolne x Inclsv Buzz
Kiedy: każdy czwartek od 17:00 do 20:00
Gdzie: Inclsv Buzz, Marszałkowska 28/U1A
Dla kogo: osoby 13-19 (około!)
Wolne czwartki to cotygodniowe, bezpłatne wydarzenie, na które zapraszamy młodzież z doświadczeniem migracyjnym i nie tylko. Spotykamy się o 17:00 w Inclsv Buzz przy placu Zbawiciela. Mamy bazę i wspólny czas - to co wydarzy się dalej zależy od warunków i chęci. W słoneczne dni zaproponujemy Wam wycieczki i zabawy na powietrzu: rowery, spacery, frisbee, ogniska. W środku możemy oglądać filmy, grać w planszówki, malować pazurki, lepić z gliny, zobaczymy! Nasze spotkania to szansa na poćwiczenie polskiego i innych języków przy luźnych rozmowach, poznanie miasta i nowych znajomych.
Chcemy, żeby wszyscy - niezależnie od koloru skóry, orientacji seksualnej, religii czy przynależności do jakiejkolwiek grupy mniejszościowej - czuli się jak u siebie.
Wpadnij i zostań z nami!

/ua/
ВІЛЬНІ ЧЕТВЕРГИ
Grupa Wolne x Inclsv Buzz
Коли: щочетверга з 17:00 до 20:00.
Де: Inclsv Buzz, Marszałkowska 28 / U1A
Для кого: люди від 13 до 19 років (приблизно!)
Вільні четверги – це щотижневий безкоштовний захід, на який ми запрошуємо молодих людей з міграційним досвідом. Ми зустрічаємося о 17:00 в Inclsv Buzz на площі Zbawiciela. У нас є база і спільний час – те, що буде далі, залежить від умов і бажання. У сонячні дні ми запропонуємо вам подорожі та ігри на свіжому повітрі: велосипеди, прогулянки, фрісбі, вогнища. Всередині ми можемо дивитися фільми, грати в ігри, фарбувати кігті, виготовляти гончарні вироби — побачимо! Наші зустрічі – це можливість попрактикувати польську та інші мови під час невимушених розмов, пізнати місто та знайти нових друзів.
Ми хочемо, щоб усі, незалежно від кольору шкіри, сексуальної орієнтації, релігії чи приналежності до будь-якої групи меншин, відчували себе як вдома.
Прийди і будь з нами!

/eng/
Thursdays Off
Grupa Wolne x Inclsv Buzz
When: every Thursday from 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Where: Inclsv Buzz, Marszałkowska 28 / U1A
Who: People between 13-19 (approx!)
Thursdays Off is a weekly, free event to which we invite young people, who have experienced migration, but not only. We meet at 5:00 PM at Inclsv Buzz at Zbawiciela Square. We have the base and common time - what happens next depends on the conditions and your willingness. On sunny days, we will offer you trips and games in the open air: bicycles, walks, Frisbee, bonfires. Inside, we can watch movies, play games, paint nails, make pottery - we will see! Our meetings are a chance to practice Polish and other languages ​​during casual conversations, get to know the city and make new friends.
We want everyone - regardless of skin color, sexual orientation, religion or belonging to any minority group - to feel at home.
Come and be part of it with us!