You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wykład Natalii Romik | Kryjówki. Architektura Przetrwania // Hideouts. The Architecture of Survival. Interdisciplinary Research

Wykład Natalii Romik | Kryjówki. Architektura Przetrwania // Hideouts. The Architecture of Survival. Interdisciplinary Research

lecture
📅 Date: 06 July 2022, Wednesday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[English version below]

Podczas swojego wykładu „Kryjówki. Architektura Przetrwania. Interdyscyplinarne formy badawczo-artystyczne” Natalia Romik opowie o badaniach, które stanowią podstawę jej wystawy prezentowanej obecnie w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

🔹 Miejsce: Muzeum POLIN, sala konferencyjna A
🔹 Wstęp wolny!
🔹 Wykład w j. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski

Wystawa „Kryjówki. Architektura przetrwania" Natalii Romik jest artystycznym hołdem dla architektury przetrwania, kryjówek budowanych i użytkowanych przez Żydów podczas Holokaustu. Kuratorami wystawy są Stanisław Ruksza i Kuba Szreder. Podczas wykładu posłuchamy o doświadczeniach terenowych Natalii, relacjach ze społecznościami i instytucjami lokalnymi, najciekawszych odkryciach i znaleziskach, które przyniósł trzyletni projekt badawczy, prowadzony we współpracy z Aleksandrą Janus.
W trakcie wykładu poruszony zostanie także temat wyjątkowej koalicji z badaczami i specjalistami z wielu dziedzin, bez których dotarcie do śladów wojennych żydowskich kryjówek byłoby niemożliwe.

----- EN -----

During the lecture „Hideouts. The Architecture of Survival. Interdisciplinary Research”, Natalia Romik will talk about the research that forms the basis of her exhibition currently on display at Zachęta National Gallery of Art.

🔹 Venue: POLIN Museum, conference room A
🔹 Free admision
🔹 Lecture in English

Natalia Romik’s exhibition „Hideouts. The Architecture of Survival”, curated by Kuba Szreder & Stanisław Ruksza, is an artistic tribute to the architecture of survival, the hiding places built and used by Jews during the Holocaust. During the lecture, we will hear about field experiences, relations with local communities and institutions, and the most interesting discoveries and findings brought about by the three-year research project, conducted in collaboration with Aleksandra Janus.
The lecture will also touch upon the unique coalition with researchers and specialists in many fields, without whom it would be impossible to find traces of wartime Jewish hiding places.