You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa sztuki współczesnej: Quadriennale Betesda - Miłość i Wierność [1-25 lipca] // Quadriennale Betesda: Love and Faithfulness [July 1-25]

Wystawa sztuki współczesnej: Quadriennale Betesda - Miłość i Wierność [1-25 lipca] // Quadriennale Betesda: Love and Faithfulness [July 1-25]

exhibition
📅 Date: 25 July 2022, Monday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Plac Bankowy 1A, Oddział Mt 5,14 (show on the map)
[English version below]

WYSTAWA LAUREATÓW QUADRIENNALE BETESDA
1-25 lipca 2022,
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 10:00-16:30, ostatnie wejście o 16:00.
Wstęp bezpłatny.

Twórcy i Artyści:
Sylwia Walania-Telega, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Joanna Błońska, Michał Bugzel, Tomasz Bielański, Monika Sawionek, Jacek Maślankiewicz, Weronika Żurowska, Tymoteusz Macioszek, Danuta Niklewicz, Krystian Lachor.

„Miłość i wierność. Nie ma miłości bez wierności i wierności bez miłości.”
Artyści, którzy zwyciężyli w konkursie sztuki współczesnej Quadriennale Betesda, skupią się na temacie: Miłość i wierność. W zaciszu swoich pracowni od stycznia do lipca 2022 zastanawiali się, co znaczą dla nich słowa takie jak wierność, prawdomówność, dotrzymywanie słowa i obietnic, prawdziwa miłość. Twórcy inspirowali się słowami św. Jana Pawła II, które wygłosił podczas homilii w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku:

„Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. «Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe» (Rz 12, 2) - napomina nas święty Paweł. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. Jan Paweł II wierzył, że tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu, dlatego głosił, aby chronić wierność, a nie dać się uwieść iluzjom szczęścia, dla których trzeba by zapłacić cenę często nieuleczalnych ran, a nawet złamanego życia.”

„Jan Paweł II pokazuje także negatywne konsekwencje wszelkiej niewierności… odnosząc się do nauczania proroków – niewierność małżeńska jest obrazem niewierności człowieka wobec Boga. Niewierność zamyka człowieka do życia wiecznego, do uszczęśliwiającej wizji miłości i szczęścia z Bogiem.”

Wierność w nauczaniu Papieża oznacza wierność przymierzu z Bogiem, Jego słowu i woli, wierność innym ludziom, wierność w relacjach damsko-męskich, a także wierne wytrwanie w sakramencie małżeństwa i kapłaństwa. „Wierność jest więc odpowiedzialnością za własną miłość. Po pierwsze, Bóg jest wierny. "

Wierność oznacza także bycie uczciwym i dotrzymywanie obietnic. Jednak nie wszystkie słowa, które wypowiadamy lub relacje, w których żyjemy, są zgodne z wolą Bożą, to wierność przymierzu z Bogiem ma pierwszorzędne znaczenie w stosunku do obietnic składanych nieodpowiedzialnie i pospiesznie lub podyktowanych namiętnościami lub chwilowymi przyjemnościami. Gdzie zatem przebiega granica między ułudą a prawdziwą miłością, jak być wiernym i kierować się w życiu dobrem innych, wybierając odpowiedzialność za swoje słowa, czyny i uczucia?

Efekty osobistych przemyśleń artystów zostaną pokazane podczas zbiorowej Wystawy Sztuki Współczesnej Quadriennale Betesda w lipcu 2022 w Warszawie, w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Plac Bankowy 1A.

----------

Exhibition of Contemporary Art.

The winning artists of the Quadriennale Betesda contemporary art competition will focus on the theme: Love and Fidelity. In the quiet of their studios from January to July 2022, they wondered what words such as faithfulness, truthfulness, keeping one’s word and promises, and true love meant for them.

The effects of the artists’ personal thoughts will be shown during the Collective Contemporary Art Exhibition Quadriennale Betesda in July 2022 in Warsaw, at Mt 5.14 | Museum of John Paul II and Primate Wyszyński, Plac Bankowy 1A.

Artists: Sylwia Walania-Telega, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Joanna Błońska, Michał Bugzel, Tomasz Bielański, Monika Sawionek, Jacek Maślankiewicz, Weronika Żurowska, Tymoteusz Macioszek, Danuta Niklewicz, Krystian Lachor.

July 1-25, 2022,
opening hours: Monday to Friday 10: 00-16: 30, last admission at 16:00.
Free admission.