You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wykład Natalii Aleksiun | Kultura materialna Żydów przebywających w ukryciu // Material culture of hiding Jews

Wykład Natalii Aleksiun | Kultura materialna Żydów przebywających w ukryciu // Material culture of hiding Jews

lecture
📅 Date: 06 July 2022, Wednesday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[For English scroll down]

Zapraszamy na wykład Natalii Aleksiun, który będzie poświęcony doświadczeniu ukrywania się we wschodniej Galicji (Zachodnia Ukraina) widzianemu przez pryzmat kultury materialnej, w osobistych świadectwach żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci.

🔸 Miejsce: Muzeum POLIN, sala konferencyjna A
🔸 Wstęp wolny!
🔸 Wykład w j. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski

Wielu ocalałych z Zagłady mieszkańców Europy Wschodniej wspominało przedmioty, które stracili, oraz te, które zachowali, ukrywając się i podając się za nie-Żydów. Przedmioty te były nasycone znaczeniem osobistym i rodzinnym. Niektóre były "żydowskie", ponieważ były używane w życiu codziennym albo podczas uroczystości rodzinnych, inne miały łatwo rozpoznawalny "żydowski" charakter, ponieważ pełniły funkcje religijne. Niektóre z nich były tylko użytkowe, inne były osobistymi pamiątkami. Przedmioty są dla Natalii Aleksiun punktem wyjścia do umówienia doświadczenia ukrywania się Żydów we wschodniej Galicji.
Natalia Aleksiun jest profesorką najnowszej historii Żydów w Graduate School of Jewish Studies, Touro College w Nowym Jorku.

Wykład realizowany jest w ramach międzynarodowej sesji artystyczno-naukowej "Badania artystyczne w studiach nad pamięcią (Artistic Research in the Memory Studies)" towarzyszącej wystawie "Kryjówki. Architektura przetrwania" w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

📷 Zdjęcie: Kryjówka w domu prywatnym w Żółkwi, Skany 3d, Przemysław Kluźniak, ArchiTube

---------

Natalia Aleksiun’s lecture will examine the experience of hiding in eastern Galicia (Western Ukraine) through the lens of material culture in the personal testimonies of Jewish men, women and children.

🔸 Venue: POLIN Museum, conference room A
🔸 Free admision
🔸 Lecture in English

In their accounts, many Holocaust survivors from eastern Europe described objects they left behind and those they retained when hiding and passing as non-Jews. These objects could be both personal and familial, generic and imbued with meaning. Some were “Jewish” by provenance used in daily lives or family celebrations, while others had easily identifiable “Jewish” character as they performed religious functions. While some were pragmatic others served as sites of loving memory. For Natalia Aleksiun, the objects are the starting point for an account of the experience of hiding Jews in eastern Galicia.
Natalia Aleksiun is a Senior research fellow, Polish Institute of Advanced Studies, Warsaw/University of Florida.

The lecture is part of the international conference "Interdisciplinary session Artistic and architectural research in the memory studies", accompanying the exhibition "Hideouts. The Architecture of Survival" exhibition in Zachęta National Gallery of Art and TRAFO Trafostacja Sztuki in Szczecin.

📷 photo: A hideout in a private house in Żółkwia, 3d Scans, Przemysław Kluźniak, ArchiTube