You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Oddolna polityka // Grassroots politics

Oddolna polityka // Grassroots politics

lecture
📅 Date: 22 July 2022, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: 💻 online
For English description scroll down

Seminarium online z Nelini Stamp (USA)
22 lipca, piątek, godz. 18:00
Livestream FB – Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej >> link
Moderacja: Igor Stokfiszewski
Seminarium w języku angielskim

Życie polityczne w Stanach Zjednoczonych jest różnorodne i dynamiczne, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, śledząc doniesienia medialne skupione na aktywności prezydenta i jego gabinetu oraz uwzględniające wyłącznie perspektywę duopolu partii Demokratycznej i Republikańskiej. Tymczasem od wielu dekad rozwija się w USA oddolna działalność polityczna, która łączy podejście aktywistyczne z angażowaniem społeczności w sprawy czynnej polityki. Podczas seminarium omawiać będziemy fenomen oddolnej polityki w Stanach Zjednoczonych, strategie oddziaływania politycznego uwzględniające głosy społeczności, jak również omówimy ostatnie wydarzenia takie jak rozwój ruchu antyrasistowskiego w kontekście protestów Black Lives Matter oraz konsekwencje społeczne i polityczne zniesienia konstytucyjnego prawa do aborcji przez Sąd Najwyższy USA.

Nelini Stamp – aktywistka, polityczka, Dyrektorka ds. Strategii i Współpracy Working Families Party, współtwórczyni feministycznego chóru The Resistance Revival Chorus, który daje głos mniejszościom, będąc obecnym również w głównym nurcie amerykańskiej muzyki rozrywkowej.

Seminarium zorganizowane w ramach programu wzmocnienie organizacji i ruchów społecznych Generation Change realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

-----

Grassroots politics
Livestream FB – Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej >> link
The meeting will be held in English

Political life in the United States is diverse and dynamic, which we are often unaware of in Poland or even in Europe when following media reports focused on the activities of the president and his cabinet and taking into account only the perspective of the Democratic and Republican party duopoly. Meanwhile, for many decades there has been a grassroots political activity in the US that combines an activist approach with engaging the communities in active politics. During the conversation, we will discuss the phenomenon of grassroots politics in the United States, strategies of political influence taking into account the voices of the community, as well as discuss recent events such as the development of the anti-racist movement in the context of the Black Lives Matter protests and the social and political consequences of the abolition of the constitutional right to abortion by the US Supreme Court.

Nelini Stamp – activist, politician, Director of Strategy & Partnerships at Working Families Party, co-founder of the feminist choir The Resistance Revival Chorus, which gives a voice to minorities, and is also present in the mainstream of American popular music.