You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Koncert charytatywny kapeli Serhiya Ohrimczuka i gości // CHARITY CONCERT: Serhiy Ohrimchuk’s band and guests

Koncert charytatywny kapeli Serhiya Ohrimczuka i gości // CHARITY CONCERT: Serhiy Ohrimchuk’s band and guests

party
concert
other
📅 Date: 11 September 2022, Sunday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Jazdów 3/5, Chata Numinosum (show on the map)

💲 During the event there is a donation for participation
[English version below]

Numinosum dla Ukrainy!
KONCERT CHARYTATYWNY: wystąpi kapela Serhiya Ohrimczuka i goście

🎼W programie:
- ukraińskie śpiewy polifoniczne białym głosem
- melodie ukraińskie z Podola, Wołynia, Naddniestrza, Zakarpacia i Polesia
- muzyka obrzędowa i taneczna
- ukraińskie aranżacje muzyki tanecznej z innych regionów Europy (bal folk)

👉 WSTĘP WOLNY - w trakcie wydarzenia zostanie przeprowadzona dobrowolna zrzutka pieniędzy na pomoc rodzinom ukraińskim w Warszawie. Prosimy o zabranie gotówki. Każda złotówka się liczy! ❤️

👉 Na koncercie będzie można wspólnie zaśpiewać oraz zatańczyć lub też po prostu posłuchać

👉 Uwaga! Koncert odbędzie się na powietrzu, bez względu na warunki pogodowe. Warto zabrać ciepłe ubranie i coś od deszczu w razie czego. Na terenie nie prowadzimy działalności gastronomicznej, można zabrać ze sobą własne jedzenie oraz picie.

---
Niedawno, 24 sierpnia 2022, obchodziliśmy Dzień Niepodległości Ukrainy, a jednocześnie upłynęło 6 miesięcy od wybuchu strasznej wojny, która toczy się za wschodnią granicą Polski. Solidaryzujemy się z Ukraińcami, wśród których mamy wielu serdecznych przyjaciół – wierzymy, że walczą z tą agresją również za nas, za całą Europę i wszystkich Europejczyków. Dlatego nie powinniśmy ustawać we wspieraniu ich – zarówno tych, którzy w Ukrainie pozostali i codziennie narażają się na niebezpieczeństwo, jak i tych, których konflikt zmusił do wyjazdu i szukania schronienia m.in. tutaj, w Polsce.
Fundacja Numinosum już od samego początku wojny zaangażowała się w różne akcje pomocowe. 5 marca 2022 odbył się koncert charytatywny „dla Ukrainy”. W Chacie Numinosum wystąpiły wówczas połączone siły aż czterech zespołów śpiewaczych, a koncertu słuchało ponad 100 osób. Oprócz tego wysłaliśmy prawie cały samochód leków i materiałów higienicznych do szpitala w Żytomierzu. W maju i w czerwcu w Chacie Numinosum zorganizowaliśmy przestrzeń edukacyjną dla ukraińskich dzieci, które znalazły się w Warszawie. Następnie w dniach 11-29 lipca 2022 odbywały się dla nich półkolonie.
Numinosum Festival to największe coroczne wydarzenie, które organizujemy jako Fundacja. Czujemy, że w tym roku nie mogło w jego programie zabraknąć fragmentu poświęconego Ukrainie. Kultura ukraińska, która od lat inspiruje nas i zachwyca, obecnie ma do odegrania szczególną rolę – wzmacnia tożsamość, jednoczy i podtrzymuje na duchu.

ARTYŚCI:
Kapela Serhija Ohrimczuka to kwartet, który bada i wykonuje tradycyjną muzykę instrumentalną i polifoniczną z różnych regionów Ukrainy.
Serhij pochodzi z Krzywego Rogu. Jest znakomitym skrzypkiem i śpiewakiem, członkiem m.in. legendarnej już formacji Drevo wykonującej tradycyjne polifoniczne pieśni białym głosem.
Na scenie pojawią się też zaproszeni goście - zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Będzie też okazja, żeby samemu pośpiewać ze znakomitymi ukraińskimi muzykami.

ZAPRASZAMY❗️

------- ENG -------

CHARITY CONCERT: Serhiy Ohrimchuk’s band and guests

🎼In the program:
- Ukrainian polyphonic singing in a white voice
- Ukrainian melodies from Podolia, Volhynia, Transnistria, Transcarpathia and Polesie
- ritual and dance music
- Ukrainian dance music arrangements from other regions of Europe (bal folk)

👉 FREE ADMISSION - during the event, a voluntary donation of money will be carried out to help Ukrainian families in Warsaw. Please bring cash. Every zloty counts! ❤️

👉 at the concert, you will you can sing and dance together or just listen

👉 Note - the concert will be held outdoors, regardless of weather conditions. It is worth taking warm clothes and something from the rain, just in case. We do not sell food and drinks, you can take your own food and drink with you if you want.

---
Recently, on August 24, 2022, we celebrated the Independence Day of Ukraine, and at the same time 6 months have passed since the outbreak of the terrible war that is taking place beyond the eastern border of Poland. We stand in solidarity with the Ukrainians, among whom we have many dear friends - we believe that they are fighting this aggression also for us, for the whole of Europe and all the Europeans. That is why we should not stop supporting them - both those who remained in Ukraine and put themselves in danger every day, as well as those who were forced to leave their country and seek shelter, also here in Poland.
The Numinosum Foundation was involved in various aid actions from the very beginning of the war. On March 5, 2022, a charity concert "for Ukraine" took place in Chata Numinosum. At that time, four singing groups performed, and the concert was attended by over 100 people. In addition, we sent almost the entire truck of medicines and hygiene materials to the hospital in Żytomierz. In May and June, at Chata Numinosum, we organized an educational space for Ukrainian children who ended up in Warsaw. Then, on July 11-29, 2022, day camps were held for them.
Numinosum Festival is the largest annual event that we organize as a Foundation. We feel that this year’s program could not be complete without a section devoted to Ukraine. Ukrainian culture, which has inspired and delighted us for years, now has a special role to play - it strengthens identity, unites and supports our spirits.

ARTISTS:
Serhiy Ohrimczuk’s band is a quartet that studies and performs traditional instrumental and polyphonic music from various regions of Ukraine.
Serhiy comes from Krivoy Rog. He is an excellent violinist and singer, member of, among others the legendary Drevo formation performing traditional polyphonic songs in a white voice.
The invited guests will also appear on the stage - both Ukrainians and Poles. There will also be an opportunity to sing with great Ukrainian musicians.

COME AND JOIN US ❗️