You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Premiera filmu "Kohut" // The premiere of the film "Kohut"

Premiera filmu "Kohut" // The premiere of the film "Kohut"

film show
meeting
📅 Date: 18 September 2022, Sunday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Służewski Dom Kultury, Bacha 15 (show on the map)
[English version below]

Premierowy pokaz filmu "Kohut" i spotkanie z twórcami, które poprowadzą Jacek Karczewski i Bartek Sobański.

Od Autorów:
Film "Kohut" nakręciliśmy podczas dwuletnich badań populacji cietrzewia, które Michał prowadził w polskich Tatrach.
Tworząc go chcieliśmy opowiedzieć o życiu badacza przyrody, pokazać Tatry od nieznanej strony, uchwycić ekscytację poszukiwania tego co tajemnicze i dzikie.
Jest to więc opowieść o pasji i poznawaniu Natury. Jest to oczywiście również opowieść o cietrzewiu, który w wysokich górach jest niczym duch z mgieł, śniegów i grani, a spotkania z nim nie sposób wymazać z pamięci.
Praca nad filmem zajęła nam trochę ponad 2,5 roku. Nie możemy się doczekać podzielenia się z Wami jej efektem.
Michał Adamowicz i Filip Chudzyński

-----

The premiere of the film "Kohut" and a meeting with the authors led by Jacek Karczewski and Bartek Sobański.

A word from the authors:
We shot the film "Kohut" during the two-year research on the black grouse population that Michał conducted in the Polish Tatra Mountains.
By creating it, we wanted to tell about the life of a nature researcher, show the Tatra Mountains from an unknown side, capture the excitement of searching for what is mysterious and wild.
So it is a story about passion and getting to know Nature. It is, of course, also a story about the black grouse, which in the high mountains is like a ghost from mists, snow and mountain ridges, and seeing him cannot be forgotten.
It took us a little over 2.5 years to work on the film. We look forward to sharing its result with you.
Michał Adamowicz & Filip Chudzyński
Kohut trailer with english subtitles here: link