You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Weekend otwarcia wystawy Antropocen

Weekend otwarcia wystawy Antropocen

meeting
exhibition
📅 Start Date: 23 September 2022, Friday

⌚ Start time: 18:00

📅 End Date: 25 September 2022

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego "Wiecha" 4 (show on the map)
[Please scroll down for English version]

23 września w piątek otwieramy wystawę 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣 w ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury. Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach weekendu otwarcia:

● 23 września (piątek), godz. 18.00 – wernisaż wystawy
w piątek o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy. Premierowo zobaczycie mozaikę przykładów, które ilustrują kontekst współczesnych wyzwań wobec katastrofy klimatu i umożliwiają ich zrozumienie.
Architekturę postrzegamy nie tylko jako efekt globalnych i lokalnych zmian, ale też jako narzędzie kształtujące relacje człowieka z przyrodą. Prezentujemy współczesne i historyczne projekty, realizacje i technologie, które wpływają na środowisko życia wszystkich gatunków i bytów.
W przyszłość architektury i jej rolę w każdej z kategorii pułapu ekologicznego zaglądamy poprzez instalacje zaproszonych projektantów i projektantek. Szukali oni sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Te przykłady udowadniają, że lepsza architektura jest możliwa.

● 24 września (sobota), godz. 16.00 – oprowadzanie kuratorskie
Podczas premierowego oprowadzania kuratorskiego po wystawie 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣 skupimy się na przykładach dających nadzieję, że architektura może nie szkodzić planecie i naprawiać środowisko. Przykłady architektury regeneratywnej oraz instalacje wykonane przez zaproszonych projektantów i projektantki, zostaną omówione przez kuratorów wystawy w kontekście współczesnej roli i znaczenia architektury. W koncepcje struktury wystawy, ideę ekonomii obwarzanka autorstwa Kate Raworth wprowadzą kuratorzy: Kacper Kępiński i Adrian Krężlik.

● 25 września (niedziela), godz. 17.00 – premiera utworu „Bioróżnorodność” Dobrawy Czocher i spotkanie z Kasprem Jakubowskim, autorem instalacji „Re-natura”

O wystawie:
Antropocen to era człowieka, zmian antropogenicznego pochodzenia, które skutkują katastrofalnym ociepleniem klimatu. Nazwa wystawy niesie w sobie ambiwalencję – jest jednocześnie narcystyczna (mówi o sile wpływu człowieka) i krytyczna wobec stanu współczesnego świata.
● Chcemy jednak, by osoby odwiedzające wystawę, nie odchodziły z poczuciem beznadziei. Wciąż możemy zatrzymać lub ograniczyć dalszą degradację naszego wspólnego domu. Struktura ekspozycji opiera się na diagramie ekonomii obwarzanka – kompasu na XXI wiek. Granice obwarzanka wyznaczają podstawa społeczna i pułap ekologiczny.
Pierwsza określa minimalne warunki mieszkaniowe, zdrowotne, prawo do równości czy nauki, które gwarantują godne życie. Drugi pułap wyznacza planetarne granice w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody (niektóre z nich są zresztą już niebezpiecznie naciągnięte).
● Pomiędzy tymi dwiema granicami może się znaleźć bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. I to w niej widzimy pole do działania architektury.

Informacje:
● Wystawa czynna: 23.09-27.11
● Miejsce: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, ul. Pasaż Wiecha 4 w Warszawie
● Godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 15-19
sobota – niedziela: 12-19
poniedziałek: nieczynne
● Wstęp wolny

Kolofon:
Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Współorganizator: m.st. Warszawa
Kurator naukowy: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ
Kuratorzy: Kacper Kępiński, Adrian Krężlik
Instalacje artystyczne: Pracownia Architektury Krajobrazu (Marta Tomasiak, Marta Przygoda), Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis), Miastopracownia (Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska), Kasper Jakubowski, Jan Szeliga i Krzysztof Janas, NAS-DRA (Paulina Grabowska, Oliwia Rybczyńska)
Instalacje dźwiękowe: Dobrawa Czocher, Baasch
Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Identyfikacja wizualna: Katarzyna Nestorowicz
Opracowanie graficzne wystawy: Jerzy Gruchot (Full Metal Jacket)
Produkcja wystawy: Weronika Sołtysiak
Licencje: Mateusz Włodarek
Program towarzyszący: Marta Baranowska, Katarzyna Domagalska, Anna Czarnota
Komunikacja: Joanna Krupa, Dominik Witaszczyk
Redakcja: Urszula Drabińska, Dorota Leśniak-Rychlak (współpraca redakcyjna)
Tłumaczenia: Natalia Raczkowska (j. angielski)
Postprodukcja: Studio Avantura (Roland Nowak)
Realizacja wystawy: Jakub Henek, Łukasz Kowalski
Makiety: Onimo – Makiety architektoniczne
Współorganizacja: Anna Brzezińska-Czerska, Monika Komorowska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Julia Zachara
Współpraca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warbud SA
Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

----- [ENG] -----

Architecture - durable, useful, beautiful and… incredibly harmful. The construction industry and life-cycle costs generated by buildings are responsible for over ⅓ of world CO2 emissions - one of the main causes of climate change. Cities and buildings nowadays operate in a way that disturbs nature’s cycles, pollutes and devour vast areas of land. On the other hand, humans are unable to function outside of the built environment. Architecture provides proper and safe living conditions, creates spaces of everyday existence for numerous people all over the world.
The Anthropocene is an era of humans, an era of anthropogenic changes that result in global climate catastrophe. The name of this exhibition signifies ambivalence - it is both narcissistic (what we present is testament to the human power) and critical towards the current state of the world. We do not, however, intend to instill hopelessness in our visitors. We can still stop (or rather limit) the destruction of our collective home. The exhibition is structured around the doughnut economics diagram - a compass for the 21st century. The interior of the doughnut is delimited by the social foundation - minimal appropriate living conditions, the external limit marks the ecological ceiling - the planetary boundaries in landscape, biodiversity, water, climate, land transformation and pollution, whose transgression causes irreversible damage to the natural world. Safe and just space for humanity is encapsulated between these two boundaries. It is there that we believe architecture would best fulfill its purpose.
The mosaic of examples presented in this exhibition delineates the context of current challenges in face of the climate crisis, allowing us to better understand the trials that lie ahead. We see architecture not only as an effect of global and local changes in the relationship between humans and nature, but also as a tool that shapes it. We present contemporary and historical designs, completed projects and technologies that impact the habitats of all species and beings. Installations in each ecological category offer us a look into architecture’s future and the roles it can play. Their authors looked for methods of architectural design and functionality that go beyond being not harmful to the planet and towards a regenerative environmental impact. These examples prove that there is another way for architecture.

Info:
● Opening will be held on 23.09.2022, 18.00-22.00
● Exhibition will be open: 23.09-27.11.2022
● Adress: ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture, Pasaż Wiecha 4, 00-017 Warsaw
● Opening hours:
TUE – FRI: 15-19
SAT – SUN: 12-19
MON : closed
● Free entry

Colophon:
Organizer: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Co-organizer: City of Warsaw
Scientific Curator: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ
Curatorial Team: Kacper Kępiński, Adrian Krężlik
Installations: Pracownia Architektury Krajobrazu (Marta Tomasiak, Marta Przygoda), Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis), Miastopracownia (Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska), Kasper Jakubowski, Jan Szeliga i Krzysztof Janas, NAS-DRA (Paulina Grabowska, Oliwia Rybczyńska)
Sound Installations: Dobrawa Czocher, Baasch
Exhibition Architecture: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Visual Identification: Katarzyna Nestorowicz
Production: Weronika Sołtysiak
Graphic Design: Jerzy Gruchot (Full Metal Jacket)
Licensing: Mateusz Włodarek
Educational Programme: Marta Baranowska, Katarzyna Domagalska, Anna Czarnota
Communication: Joanna Krupa, Dominik Witaszczyk
Editorial: Urszula Drabińska, Dorota Leśniak-Rychlak
Translations: Natalia Raczkowska (j. angielski)
Postproduction: Studio Avantura (Roland Nowak)
Realisation: Jakub Henek, Łukasz Kowalski
Mockups: Onimo – Makiety architektoniczne
Co-organisation: Anna Brzezińska-Czerska, Monika Komorowska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Julia Zachara
Collaboration: Museum of Modern Art in Warsaw, Warbud SA
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland