You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

GRAVITY WARSAW #1 [TALKS]

GRAVITY WARSAW #1 [TALKS]

meeting
other
📅 Date: 15 September 2022, Thursday

⌚ Start time: 13:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Jasna 1 (show on the map)
[English version below]

Gravity Warsaw #1 to wydarzenie organizowane przez Gravity – Network of Electronic Music Venues, międzynarodową inicjatywę współfinansowaną przez program Creative Europe Unii Europejskiej. Gravity Network ma na celu rozwój kultury muzyki elektronicznej poprzez stworzenie podstaw dla rozwijającej się sieci miejsc, która stanowić będzie strukturę wsparcia dla zwiększenia transnarodowej mobilności wybranych lokalnych artystów oraz edukowania społeczności zaangażowanych w kulturę, jak również publiczności. Podczas tego popołudnia usłyszeć będzie można prelekcje dotyczące trzech tematów. W rozmowie Club Culture & Night Economy, którą poprowadzi dziennikarka Dominika Sitnicka, udział wezmą: Dtekk z Up to Date Festival i klubu FOMO w Białymstoku, Łukasz Warna Wiesławski reprezentujący Granko Agency oraz Sanjin z Ankali. Ukrainian Electronic Scene During War and Beyond poprowadzi dziennikarz i reporter Maciek Piasecki, a gośćmi będą Nastia z Nechto Records/Strichka Festiva, Bejenec, Eugen Skrypnyk z Shum Rave i inni. LGBTQ+ Club Culture in Poland poprowadzi Anton Ambroziak, a gośćmi będą Krzysztof Makuch/Gladi z Metropolis Warszawa, Karolina Mełnicka prowadząca Mazury Club oraz Poko (Przemek) Madej reprezentujący pozqueer. Po rozmowach Gravity będzie gościć w Jasnej 1 starannie dobrany skład artystów, który będzie miał na celu pokazanie atmosfery, którą projekt chce kultywować.
Wstęp wolny!

----- ----- -----

We invite you to an afternoon full of talks approaching the three topics listed below:

✔ Club Culture & Night Economy
Moderated by Dominika Sitnicka [journalist]
Guests:
° dtekk - [Up to Date Festival/FOMO]
° Łukasz Warna Wiesławski [Granko Agency]
° Sanjin [Ankali]
° and more

✔ Ukrainian Electronic Scene during war and beyond
Moderated by Maciek Piasecki [journalist and reporter]
Guests:
° Nastia [Nechto Records/Strichka Festival]
° Bejenec
° Eugen Skrypnyk [Shum Rave]
° and more

✔ LGBTQ+ Club Culture in Poland
Moderated by Anton Ambroziak [journalist]
Guests:
° Krzysztof Makuch/Gladi [Metropolis Warsaw]
° Karolina Mełnicka [Mazury Club]
° Poko (Przemek) Madej [pozqueer]
° and more

Following the talks Gravity will play host to a carefully curated line-up which demonstrates the atmosphere the project seeks to cultivate.

• ENTRY •
The entry to Gravity Warsaw Talks #1 is free of charge.
The capacity of the event is limited.
✎ In order to attend you can reserve your spot at info@jasna1.com

• GENERAL INFORMATION •
Gravity Warsaw #1 is a event organised by Gravity – Network of Electronic Music Venues, an international initiative co-funded by Creative Europe Programme of the European Union.
Gravity Network aims to develop electronic music culture by creating a foundation for an expanding network of venues, which create a support structure in order to stimulate transnational mobility of selected local artists, and educate communities involved in the culture as well as the public.

Artwork by
Nina Izycka - link
& Michal Veltruský - link

NO RULES EXCEPT:
NO RACISM
NO SEXISM
NO HOMOPHOBIA
NO FLASHLIGHT
RESPECT OTHERS
ENJOY LIFE
STAY SAFE