You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

TISZ Festiwal x JCC: Sukotowy pokaz filmu "Odrzuceni w Ziemi Obiecanej" // Screnning of "The Forgotten Ones"

TISZ Festiwal x JCC: Sukotowy pokaz filmu "Odrzuceni w Ziemi Obiecanej" // Screnning of "The Forgotten Ones"

film show
📅 Date: 13 October 2022, Thursday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., JCC Warszawa, ul. Chmielna 9A (show on the map)
[English version below] [Українська версія нижче]

Święto Sukot upamiętnia 40-letnią tułaczkę Izraelitów po pustyni, zaś tegorocznym tematem Festiwalu Żydowskiego Jedzenia TISZ jest "Wędrówka", więc sukotowo-festiwalowo zapraszamy Was 13 października 2022 o 18:30 do JCC Warszawa (ul. Chmielna 9A) na pokaz filmu Michale Boganim "Odrzuceni w Ziemi Obiecanej" (2021)!

O filmie:
Reżyserka Michale Boganim wychowała się w Izraelu, w rodzinie, która przyjechała z Maroka. Jej ojciec był członkiem ruchu Czarnych Panter w biednym miasteczku Musrara, nieopodal Jerozolimy. Aktywiści tego ruchu żądali podstawowych praw dla Mizrachijczyków – Żydów pochodzących z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu. Reżyserka wraca ze swoją córką do Izraela i spotyka przedstawicieli trzech generacji Mizrachijczyków, którzy żyją na peryferiach społeczeństwa. Film ukazuje mniej znane oblicze historii i teraźniejszości państwa Izrael.

Film z polskimi napisami.
Udział bezpłatny, zapisy: biuro@jccwarszawa.pl

Wydarzenie towarzyszące piątej edycji TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Program festiwalu: link

-----

The holiday of Sukkot commemorates 40 years of Israelites wandering through the desert and the theme of this year’s TISH* Jewish Food Festival is wandering, so combining the two ocassions we have a pleasure to invite you to JCC Warsaw (ul. Chmielna 9A) on October 13th, 2022 at 6:30 p.m. for the screnning of Michale Boganim’s film "The Forgotten Ones" (2021)!

About the film:
In the 1950’s, Jews coming from North Africa and the Middle East settled in the newly constituted State of Israël. The Mizrahim, as their are called, were denied their right to a better life and forced to move to development towns in the Negev Desert. Today, the new generations of Mizrahim still suffer from this policy conducted 70 years ago.
Michale Boganim follows the footsteps of her father, who came from Morocco and quickly became a leader of the local Israeli Black Panthers to stand against this discrimination. She embarks on a road trip through Israël’s history to meet with three generation of Mizrahims.

Film in French/Hebrew with Polish subtitles.
Free participation, sign up at biuro@jccwarszawa.pl

This event accompanies the fifth edition of the TISH* Jewish Food Festival organised by the Polin Museum of the History of Polish Jews. More about the festival: link

-----

Свято Суккот вшановує 40-річчя блукань ізраїльтян пустелею, а тема цьогорічного Фестивалю єврейської їжі TISH* — це мандрівки, тож об’єднуючи дві події, ми маємо приємність запросити вас 13 жовтня 2022 року о 18:30. на екранізацію фільму Міхала Боганіма «Забуті» (2021)!

Про фільм:
У 1950-х роках євреї, які прибули з Північної Африки та Близького Сходу, оселилися в новоствореній державі Ізраїль. Мізрахім, як їх ще називають, були позбавлені права на краще життя і змушені переїхати до міст розвитку в пустелі Негев. Сьогодні нові покоління Мізрахіму все ще страждають від цієї політики, яка проводилася 70 років тому.
Міхале Боганім йде по стопах свого батька, який приїхав з Марокко і швидко став лідером місцевих ізраїльських Чорних пантер, щоб протистояти цій дискримінації. Вона вирушає в подорож крізь історію Ізраїлю, щоб зустрітися з трьома поколіннями Мізрахімів.

Фільм французькою/івритом з польськими субтитрами.
Безкоштовна участь, реєстрація за адресою biuro@jccwarszawa.pl

Ця подія супроводжує п’ятий Фестиваль єврейської їжі TISH*, організований Музеєм історії польських євреїв Polin. Детальніше про фестиваль: link