You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa "Our Eyes in Your Eyes" i panel "Art Of Migration" // Exhibition "Our Eyes in Your Eyes" and panel "Art Of Migration"

Wystawa "Our Eyes in Your Eyes" i panel "Art Of Migration" // Exhibition "Our Eyes in Your Eyes" and panel "Art Of Migration"

meeting
lecture
exhibition
📅 Date: 23 October 2022, Sunday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie Jagiellońska 54 (show on the map)
[English version below]

O tym, co dzieje się, kiedy oczy migrantów spotykają się z oczami Polaków, opowie wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.

23 października o godzinie 19:00 w Centrum Wielokulturowym odświeżymy swoje spojrzenie na kwestię kulturowe i społeczne. Sztuka zostanie tu użyta jako medium w rozmowach o migracji, tożsamości oraz szczera opowieść o doświadczaniu dyskryminacji, oraz dosyć świeżych nadal wspomnieniach z życia w kraju nad Wisłą. Czy potrafimy zobaczyć w kimś „obcym” siebie samych? Prace Multicultural Art Collective nie mają się po prostu podobać, a raczej wymagają od widza zastanowienia się nad tym, jak on sam postrzega ludzi wokół. Ile stereotypów, narracji, rasistowskich żarcików i krzywych spojrzeń jeszcze skrywają nasze oczy?

O odpowiedzialności, jaka spoczywa na artystach, gdy podejmują tak delikatne tematy, o tym, jak kultura, pochodzenie i tożsamość wpływają na twórczość, a także o tym, że wśród nas są dobrzy ludzie, porozmawiamy podczas panelu "Art Of Migration", który otworzy wystawę Multicultural Art Collective "Our Eyes in Your Eyes" w Centrum Wielokulturowym 23 października o godz. 19:00.

Wstęp wolny.
Przewidujemy poczęstunek.
Wydarzenie w języku angielskim.
Projekt finansowany ze środków SHOM Spouses of Heads of Missions Warsaw

----- ENG -----

What happens between the eyes of migrants and the eyes of Polish people ?

On 23 October at 7 p.m. at the Multicultural Centre, we will refresh our perspective on cultural and social issues. Here, art will be used as a medium to talk about migration, identity and a frank story about experiencing discrimination, as well as still fresh memories of life in the country by the Vistula River. Are we able to see ourselves in someone ’foreign’? The works of the Multicultural Art Collective are not simply meant to please, rather they ask the viewer to consider how they themselves perceive the people around them. How many stereotypes, narratives, racist jokes and crooked looks are still hidden by our eyes?

On the responsibility that artists have when dealing with such sensitive topics, how culture, origin and identity affect creativity, and the fact that there are good people among us, we will talk during the panel "Art Of Migration", which will open the Multicultural Art Collective’s exhibition "Our Eyes in Your Eyes" at the Multicultural Center on October 23 at 7pm

Entrance free
Refreshments will be provided.
The event is held in English.
Project funded by SHOM Spouses of Heads of Missions Warsaw