Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Upadłość konsumencka. Co należy zrobić i kiedy można zgłosić?

Upadłość konsumencka. Co należy zrobić i kiedy można zgłosić?

reklama

Utrata pracy, choroba lub wypadek odbierające możliwość jej wykonywania to najczęstsze przyczyny, które blokują naszą płynność finansową. Kiedy kwota zadłużenia rośnie, a my nie mamy środków na jej uregulowanie, możemy skorzystać wówczas z narzędzia, jakim jest upadłość konsumencka. Wyjaśniamy co to takiego, jak i kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką oraz kto może nam w tym pomóc.

Upadłość konsumencka - co to jest?

Upadłość konsumencka to narzędzie prawne pomagające nam dłużnikom w całkowitym lub częściowym umorzeniu naszego zobowiązania. Możemy się nim posłużyć jedynie wtedy, gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej i z niezależnych od nas przyczyn utraciliśmy płynność finansową. Kiedy ogłosimy upadłość konsumencką, nie może być podjęta wobec nas egzekucja komornicza. Toczące się natomiast postępowania zostają zazwyczaj wstrzymane.

Warunki ogłoszenia upadłości

Jak już wcześniej nadmieniliśmy upadłość konsumencka, dotyczy jedynie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli prowadzimy nawet jednoosobową firmę, to rozwiązanie nam nie przysługuje. Jednak to nie jedyny warunek jej ogłoszenia. Według zasad prawa upadłościowego narzędzie, o jakim mówimy, możemy wykorzystać:

 • jeśli okazaliśmy się niewypłacalni – oznacza to, że przez okres co najmniej 3-ech miesięcy nie regulowaliśmy swoich płatności;
 • jeżeli dotyczy nas niezawiniona niewypłacalność – mamy tu na myśli utratę płynności finansowej z przyczyn niezależnych od nas jak: utrata pracy; choroba lub nieszczęśliwy wypadek, które uniemożliwiłyby nam wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej;
 • w sytuacji, gdy nasze dochody nie pozwalają na jednoczesne utrzymanie się i spłacanie ciążących na nas zobowiązań;
 • nie jesteśmy wspólnikami w spółkach prawa handlowego;
 • jeżeli wcześniej prowadziliśmy już własną działalność – musi minąć co najmniej rok od momentu jej wyrejestrowania.

Prawo do ogłoszenia bankructwa przysługuje nam także bez względu na liczbę naszych wierzycieli. Nie musimy też dysponować żadnym majątkiem, gdyż od jego wysokości zależy jedynie to, jak dużą kwotę będziemy musieli spłacić. Wniosek o upadłość możemy też złożyć kilka razy w życiu – pod warunkiem jednak, że od ostatniego zamkniętego postępowania upadłościowego minęło 10 lat.

Jakie są zalety tego rozwiązania?

Ogłoszenie upadłości niesie ze sobą sporo oczywistych zalet. Dzięki temu rozwiązaniu możemy:

 • uniknąć egzekucji komorniczej;
 • otrzymać możliwość wcześniejszego umorzenia zobowiązań – częściowo lub jeśli nie posiadamy majątku całkowicie;
 • odzyskać utracony spokój i wrócić do normalności;
 • uniknąć niepotrzebnego konfliktu z wierzycielami.

Upadłość konsumencka ustrzeże nas również przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości to postępowanie wieloetapowe. Pierwszy i najważniejszy etap to złożenie wniosku. Powinny znaleźć się w nim wszystkie najważniejsze kwestie związane z naszym zadłużeniem, czyli:

 • informacje o wierzycielu;
 • wysokość zadłużenia;
 • termin, w jakim powinniśmy uiścić nasze zobowiązanie.

Ponadto należy umieścić w nim spis posiadanego majątku z wyszczególnieniem jego wszystkich elementów. Bardzo ważną częścią naszego wniosku jest jego uzasadnienie. Należy je przygotować tak, by przedstawić sądowi, jak najzwięźlej i najlepiej naszą ówczesną oraz obecną sytuację życiową i finansową.

Wniosek składamy w wydziale gospodarczy sądu rejonowego. Drugi etap to wyznaczenie przez sąd syndyka, który zajmie się stworzeniem listy naszego majątku – z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku lub niezbędnych do wykonywania pracy - oraz jego spieniężeniem.

Ostatni etap to ustalenie dogodnego dla nas planu spłaty. Jako strona w postępowaniu przysługuje nam jednocześnie prawo do wnioskowania o zmianę harmonogramu spłaty.

Profesjonalne doradztwo przy postępowaniu upadłościowym.

Aby cała procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckie przebiegła sprawnie i w miarę jak najszybciej, powinniśmy oddać swoją sprawę dobrej i doświadczonej kancelarii prawnej. Tego typu sprawami zajmuje się m.in. kancelaria LEXADVISOR w Warszawie.

Zatrudniani w niej prawnicy posiadają odpowiednie: wiedzę, umiejętności i doświadczenie w postępowaniu upadłościowym. Są przy tym niezwykle skuteczni. Na ich koncie znajdują się pozytywnie przeprowadzonych postępowań upadłościowych. Z ich pomocą:

 • bez problemu złożymy i bezbłędnie wypełnimy niezbędny wniosek;
 • łatwiej będzie nam przygotować spis majątku oraz przedstawić odpowiednią argumentację dla sądu;
 • nasze interesy będą skuteczniej chronione;
 • szybciej odzyskamy spokój i będziemy mogli wrócić do normalności;
 • łatwiej będzie nam się porozumieć z wierzycielem.

Kancelaria prawna LEXADVISOR przeprowadzi też dokładną analizę naszej sytuacji i opracuje optymalne dla nas rozwiązanie. Pomoże nam tym samym uniknąć egzekucji komorniczej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jeden z bardziej skutecznych i stosunkowo nieskomplikowany sposób na oddłużenie, chociaż nie dotyczy on wszystkich naszych zobowiązań. Na przykład nie pozwoli nam w ten sposób uniknąć kary grzywny, zaległych mandatów czy alimentów.

Musimy również pamiętać, że wniosek o upadłość pozbawia nas jednocześnie prawa do swobodnego rozporządzania naszym majątkiem. Ten staje się odtąd własnością syndyka i to on, jako jedyny ma prawo do zarządzania nim. Biorąc jednak pod uwagę pozytywne konsekwencje upadłości, warto byśmy rozważyli to rozwiązanie i jak najszybciej zgłosili się po pomoc do kancelarii prawnej.

reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama