Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

INSTYTUT OTWARTY // OPEN CALL // 2022

Warszawska Krytyka Polityczna zaprasza:

Nowa edycja Instytutu Otwartego – zgłoś się!

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września 2022
Ogłoszenie listy przyjętych osób: 7 września 2022
Pierwszy zjazd: 17, 18 września 2022
Finał: grudzień 2022

Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
Kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii przybliży uczestniczkom i uczestnikom sztukę opartą na procesie i zaangażowaniu. Nasz program artystyczno-społeczny kierujemy do twórczyń, animatorów kultury, społeczniczek i aktywistów o różnym pochodzeniu kulturowym. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działania artystyczne. Zastanawiamy się nad metodami pracy twórczej ze społecznościami. Nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, inicjować wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. Osią programu stanie się doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowanie wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowanej instalacji performatywnej. Program Instytutu Otwartego wynika z przekonania, że wspólne doświadczenie twórcze w grupie międzykulturowej przyczynia się do refleksji nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. Praca w ramach Instytutu Otwartego doprowadzi nas do wspólnie stworzonej instalacji złożonej zarówno z kolektywnych, jak i indywidualnych prac z pogranicza sztuk performatywnych, wizualnych, badań i poszukiwań dokumentalnych.

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię, wcześniejsze doświadczenie artystyczne czy poziom znajomości języka polskiego.
Formularz rekrutacyjny wypełnić można w języku polskim lub angielskim, zajęcia prowadzone będą w języku polskim i angielskim.
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września, listę osób zakwalifikowanych do Instytutu ogłosimy 7 września.

Formularz: link

Instytut Otwarty działa w oparciu o weekendowe zajęcia na żywo oraz konsultacje kuratorskie online. Terminy spotkań na żywo to:
– 17-18 września,
– 1-2 października,
– 15-16 października,
– 29-30 października,
– 12-13 listopada,
– 26-27 listopada
oraz 10-11 grudnia, gdy odbędzie się finałowa prezentacja prac uczestniczek i uczestników Instytutu.

Zajęcia odbywają się w Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej Jasna10 przy ul. Jasnej 10, lok. 3 w Warszawie. Terminy konsultacji kuratorskich oraz spotkania ewaluacyjnego online ustalone zostaną wspólnie z grupą.

Lokal nie jest jeszcze dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się czegoś więcej o dostępności i poszukać rozwiązań doraźnych, zapraszamy do kontaktu! Zrobimy, co w naszej mocy, żebyś mogłx dotrzeć na zajęcia.

Wśród osób prowadzących zajęcia Instytutu Otwartego znajdują się artystki sztuk performatywnych i wizualnych, kuratorzy, prawniczki, aktywiści, ekspertki i eksperci z dziedziny sztuki ze społecznością, tematów migranckich i uchodźczych, produkcji i realizacji praktyk artystyczno-społecznych, wśród nich m.in. Pietro Floridia i Sara Pour z bolońskiego teatru Cantieri Meticci specjalizującego się w inkluzji osób migranckich i uchodźczych, Jaśmina Wójcik – artystka tworząca w oparciu o uczestnictwo społeczności, Kris Łukomski – kurator międzynarodowych przedsięwzięć sztuki ze społecznością, Aleksandra Chrzanowska – asystentka międzykulturowa, członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, aktywistka Grupy Granica, Elżbieta Mirga-Wójtowicz – badaczka, ekspertka w dziedzinie polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce współpracująca m.in. z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Mościcki – filozof, eseista i tłumacz związany z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz kuratorki i kurator Instytutu Otwartego: Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa) – reżyserka, aktywistka, animatorka kultury, specjalizująca się w pracy twórczej z grupami wielokulturowymi, Agnieszka Róż (New Visions) – kuratorka, edukatorka, aktywistka, producentka wydarzeń artystyczno-społecznych i Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna) – badacz kultury, aktywista.

Większość wydarzeń w ramach Instytutu jest współorganizowana przez Strefę Wolnosłową i Jasną 10. Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu Centrum Jasna finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz w ramach projektu The N.E.W. School realizowanego we współpracy z Allianz Kulturstiftung.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama