Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Świat w zasięgu ręki – senior aktywny cyfrowo w Białołęckim Ośrodku Kultury

Świat w zasięgu ręki – senior aktywny cyfrowo w Białołęckim Ośrodku Kultury

reklama
Białołęccy seniorzy od jesieni będą mogli korzystać z 6 laptopów zakupionych w ramach projektu „Świat w zasięgu ręki – senior aktywny cyfrowo w Białołęckim Ośrodku Kultury”. W październiku, w obu lokalizacjach Ośrodka, przy ul. van Gogha 1 oraz Głębockiej 66 rozpoczną się bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób 60+. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Nowy sprzęt umożliwi przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój kompetencji medialnych i wzrost sprawczości cyfrowej seniorów – mieszkańców Białołęki. Wyposażenie w laptopy sali konferencyjnej (van Gogha 1) oraz - dzięki mobilności zakupionego sprzętu - także sali warsztatowej (Głębocka 66), umożliwi udział seniorów nieposiadających własnego sprzętu w warsztatach i spotkaniach dotyczących praktycznego korzystania z komputera i Internetu. Będą one dotyczyć mediów społecznościowych, dostępu do kultury online, bezpieczeństwa w sieci, rozpoznawania zagrożeń np. dezinformacji, a także edukacji kulturalnej.

W październiku, w obu siedzibach BOK rozpocznie się wielotygodniowa seria bezpłatnych zajęć komputerowych adresowanych do tej właśnie grupy. Zajęcia poprowadzi Łukasz Szczepańczyk z Fundacji Age HUB, realizującej misję edukacji cyfrowej osób 60+. Fundacja jest partnerem projektu BOK, przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu seniorów i nagrodzonego grantem programu PSE.

Białołęcki Ośrodek Kultury zakłada jak najefektywniejsze wykorzystanie zakupionych komputerów, które będą służyć również szerszej lokalnej społeczności: dzieciom, młodzieży i dorosłym w placówkach BOK, m.in. w Miejscu Aktywności Lokalnej tzw. 3 pokojach z kuchnią przy Głębockiej 84. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek, np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach: raport.pse.pl/pl/ oraz wzmocnijotoczenie.pl.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama