Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Zmiana pracy co 2 lata? - wady i zalety częstego zmieniania pracodawcy

Zmiana pracy co 2 lata? - wady i zalety częstego zmieniania pracodawcy

reklama

Coraz częściej obserwujemy odejście od znanego od dekad modelu jednego miejsca pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Czy częste zmiany są dobre, czy budzą u pracodawców brak zaufania? Przedstawiamy zalety i wady częstych zmian pracy.

Przejście z jednej firmy do drugiej może być spowodowane różnymi czynnikami. Do wymienianych najczęściej należą tzw. umowy „śmieciowe”, niesatysfakcjonujące zarobki oraz brak możliwości rozwoju, a także zjawisko tzw. „rynku pracownika”, o czym świadczy duża ilość ofert pracy na specjalnie stworzonych w tym celu portalach (m.in. Aplikuj.pl). Bogate CV i udokumentowane w nim częste zmiany pracy są zjawiskiem obserwowanym nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Zmiana miejsca pracy – statystyki

Zgodnie z danymi pozyskanymi w badaniu Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad w 2015 roku rotacja pracowników utrzymywała się średnio na poziomie powyżej 27%. Na zmianę miejsca pracy najczęściej decydują się osoby, które nie ukończyły 25. roku życia – podejmują one taką decyzję średnio co 14 miesięcy. Nie ma w tym nic dziwnego – młodzi ludzie często dopiero szukają swojej drogi zawodowej. Znacznie rzadziej zmieniają pracę osoby pomiędzy 25. a 35 rokiem życia – w przypadku tej grupy odbywa się to średnio raz na cztery lata (https://www.randstad.pl/).

Zalety częstego zmieniania miejsca pracy

Jedną z podstawowych zalet pracy w różnych firmach, szczególnie o podobnym profilu, jest możliwość realizacji różnych projektów. Przynosi to bogatą wiedzę, która jest tym cenniejsza, że pochodzi z osobistego doświadczenia, którego nie sposób zdobyć z książek. Każde takie przeżycie wzbogaca zakres kompetencji pracownika i posiadanych przez niego umiejętności. Dodatkową zaletą częstej zmiany miejsca pracy – szczególnie z punktu widzenia pracodawcy – jest możliwość poznania sposobu myślenia i działania konkurencji. Pracownik może bowiem wprowadzić w działalność firmy innowacyjne rozwiązania, co usprawni pracę. Może to mieć miejsce szczególnie w sytuacji, gdy pracownik dokonuje zmiany miejsca zatrudnienia z myślą o własnym rozwoju zawodowym.

Wady częstego zmieniania miejsca pracy

Jedną z podstawowych wad częstych zmian pracy jest kojarzenie tego z negatywnymi cechami osobowości. Dla niektórych menedżerów zachowania takie wciąż jeszcze postrzegane są jako objaw braku lojalności względem pracodawcy, braku identyfikacji z firmą i jej celami, a nawet jako brak zainteresowania pracą. Poza tym zdarza się, że zmiana miejsca zatrudnienia następuje w sposób nieprzemyślany i chaotyczny, co można poznać po tym, że w CV przewijają się różne branże. To sprawia, że firmy odbierać mogą pracowników jako osoby, które wciąż szukają swojej drogi zawodowej. To przekłada się na brak zaufania ze strony pracodawcy. Po stronie wad należy zapisać także obawę pracodawców, że pracownik prędzej czy później zdecyduje się odejść również z od niego – to zaś może przesądzić o decyzji odmownej. Pracodawcy często dążą bowiem do zatrudnienia kogoś na dłuższy czas i nie chcą być zmuszonymi do ponownego organizowania procesu rekrutacyjnego. Dodatkowo kandydat taki postrzegany bywa jako osoba nieposiadająca odpowiednich kompetencji i doświadczenia.

Jeśli decydujesz się na zmianę miejsca pracy, staraj się pamiętać, żeby nowa firma pozwalała ci rozwijać dotychczasowe i zdobywać nowe kompetencje, a nie degradowała cię. Od czego zacząć poszukiwanie pracy? W przypadku, gdy zmieniasz pracę po raz kolejny, od przeanalizowania zalet i wad danej firmy.

reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama