Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama
reklama

Warszawska Szkoła Letnia - bezpłatne wakacyjne kursy

Warszawska Szkoła Letnia - bezpłatne wakacyjne kursy

reklama
fb tt w msg wa tm em cp
Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

Z doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym wynika, że pomimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, włączeniem nowych narzędzi komunikacji zdalnej, brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące czy budowanie relacji uczeń-nauczyciel.

Zajęcia adresujemy do uczennic i uczniów szkół warszawskich zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinna być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- fizyka
- chemia
- biologia
- geografia
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski

Każdy kurs będzie trwał 5 dni (poniedziałek - piątek), w godz. 10.00–13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, którzy są praktykami, na co dzień pracującymi w warszawskich szkołach.

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9)., z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego, obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Uczestnik zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności wynosi 2 godziny. Minimalna liczba osób w grupie, która warunkuje uruchomienie zajęć to 5 uczniów. Każda osoba może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot. Liczba miejsc jest ograniczona m.in. bezpieczeństwem uczestników kursów oraz zindywidualizowanym podejściem do potrzeb uczniów.

Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:
Edycja I: 13–17 lipca
Edycja II: 20–24 lipca
Edycja III: 27–31 lipca
Edycja IV: 10–14 sierpnia
Edycja V: 17–21 sierpnia

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach. W przypadku większej liczby chętnych, tworzona będzie lista rezerwowa lub nowa grupa.

ZAPISY oraz regulamin dostępne na stronie >> link
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Postaw nam kawę