Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Ko-lekcja wyborów Stwórz wystawę z CSW!

Ko-lekcja wyborów  Stwórz wystawę z CSW!

reklama
Epidemia uniemożliwia wielu z nas udział w spotkaniach i uczestniczenie w kulturze „na żywo”, ale Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ma propozycję wspólnego stworzenia wystawy poprzez odwiedziny i wybory obiektów w ramach internetowej galerii. Uruchomiono w tym celu wirtualną galerię sztuki współczesnej, umożliwiającą dokonanie własnych wyborów prac na wystawę: ko-lekcjawyborow.u-jazdowski.pl

Ko-lekcja wyborów
Stwórz z nami wystawę!
wernisaż wystawy – 18 grudnia 2020 roku
termin dokonania indywidualnych wyborów – 8 listopada 2020 roku

Ko-lekcja wyborów to eksperyment: wystawa w formie badania publiczności i szerokiej akcji społecznej. Lub odwrotnie: akcja społeczna i badanie publiczności w formie wystawy. Akcja społeczna i badanie dotkną tematu ważnego w funkcjonowaniu jednostek, instytucji, organizacji i państw: kwestii wyboru i momentu decyzji. Przedrostek „ko” nabiera tu podwójnego znaczenia: ko-lekcja wyborów to nie tylko wybory prac z kolekcji, ale i wspólna lekcja podejmowania decyzji.

Wystawa jak wybory: powszechne, równe, tajne, dobrowolne
W tworzeniu i współ-kuratorowaniu wystawy może wziąć udział każdy. Nie ma tu granic wiekowych, geograficznych ani politycznych. Zaproszenie do udziału w tych „wyborach” nie jest skierowane do wybranej grupy: narodowej, wiekowej, społecznej, zawodowej czy językowej. Każdy w każdym zakątku świata może wyrazić woje zdanie i tym samym dokonać wyboru jednej z 62 prac z kolekcji U-jazdowskiego, która ma się znaleźć na wystawie. Wyjściowy wybór 62 prac został przeprowadzony przez grupę osób znających Kolekcję U-jazdowskiego oraz osób, często odwiedzających wystawy i projekty Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Sztuka współczesna niesie za sobą otwartość na różnorodne odczytania. Podążając za tą ideą, chcemy upowszechniać dostęp do sztuki i otwierać się na interpretacje odbiorców. Oddajemy głos widzom, a ich wybory stawiamy w centrum. Ko–lekcja wyborów to nauka współpracy między instytucją a publicznością, wspólne tworzenie i uczenie się o sobie nawzajem za pomocą sztuki. Przedrostek „ko” nabiera tu podwójnego znaczenia: ”ko–lekcja” to nie tylko partycypacyjne wybory prac ze zbiorów U–jazdowskiego, ale i wspólna lekcja podejmowania decyzji.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich, to badania grup fokusowych. Ich uczestnicy wybrali prace z Kolekcji U–jazdowskiego i odpowiedzieli na pytania związane z doświadczaniem sztuki, sposobami jej interpretacji i motywacji, jakie towarzyszą publiczności odwiedzającej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W oparciu o wyniki badań powstała galeria internetowa pod adresem ko-lekcjawyborow.u-jazdowski.pl. Tu każdy z nas może wskazać dzieła, które chcieliby zobaczyć na wystawie. Na podstawie ich wyborów powstanie ekspozycja, którą pod koniec 2020 roku będzie można oglądać w U–jazdowskim. W jej przestrzeni zostaną przeprowadzone wywiady dotyczące indywidualnego doświadczania i rozumienia sztuki. Wystawie będzie towarzyszyć program publiczny i edukacyjny. W 2021 roku powstanie raport końcowy z badania.

Ko–lekcja wyborów to projekt kuratorski z pogranicza działań edukacyjnych i strategii rozwoju publiczności. Wpisuje się on w tradycję antropologicznych i socjologicznych analiz poświęconych zagadnieniom społecznego funkcjonowania sztuki oraz kształtowania preferencji estetycznych. Co leży u podstaw naszych wyborów i wpływa na nasze decyzje? Dlaczego jedni szukają w sztuce refleksji nad rzeczywistością, a drudzy odskoczni od niej? Nasze badanie nie jest plebiscytem, a internetowe wybory to nie konkurs. Poprzez Ko–lekcję wyborów chcemy sprowokować dyskusję o tym, co nas w sztuce porusza, intryguje i dlaczego sztuka współczesna jest ważna.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama