Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Nieodpłatne wsparcie społeczne i medyczne dla mieszkańców Mokotowa

Nieodpłatne wsparcie społeczne i medyczne dla mieszkańców Mokotowa

reklama
Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy nieodpłatnie szereg form wsparcia dorosłym mieszkańcom Mokotowa:

Wsparcie Społeczne

🟠 MOBILNY ZESPÓŁ WSPARCIA SPOŁECZNEGO (tel. 570 971 290, pon.-pt., g. 8-16)
Krótkoterminowe (do 3 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne prowadzone przez psychologów i pracownika socjalnego nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia. Może być udzielane w miejscu zamieszkania, w naszej siedzibie lub zdalnie.

🟠 CENTRUM KOORDYNACJI (tel. 22 299 04 31, pon.-pt., g. 8-18)
Bezpośrednie wsparcie, pomoc w rozpoznaniu i dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Opieka Koordynatora jest dostępna przez cały okres udziału w projekcie. Koordynator kieruje do grup wsparcia, mieszkań i doradcy zawodowego:

Wsparcie Medyczne

🔵 PUNKTY ZGŁOSZENIOWO‐KOORDYNACYJNE (tel. 22 840 66 44, pon.-pt., g. 8-18)
Informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne dostępne w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Koordynacja medycznych form pomocy psychiatrycznej: ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej lub szpitalnej celem ustalenia najlepszej formy wsparcia dla zgłaszających się osób.

-----

MCZP działa przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Partnerzy: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Stowarzyszenie Integracja oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło i więcej informacji: Fanpage Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama