Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Język angielski i współczesny świat - język angielski dla licealistów - nabór na jesienny kurs edukacyjny WNE UW

Język angielski i współczesny świat - język angielski dla licealistów - nabór na jesienny kurs edukacyjny WNE UW

reklama
Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
Język angielski i współczesny świat - język angielski dla licealistów
Trwa nabór na kurs jesienny

Kurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat). Zapraszamy do udziału w intensywnych kursach rozwijających kompetencje w obszarze języka angielskiego w zakresie komunikacji i praktycznego wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do dalszego samodzielnego rozwijania.

Kurs ma na celu zachęcanie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej, sposobem prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych oraz wyciągania wniosków.

Formuła kursu: krótkie (6 - 12 godzin dydaktycznych), intensywne kursy, systematyzujące wiedzę.

Możliwy jest zapis na następujące moduły:

1. Język angielski i współczesny świat: zajęcia dadzą możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomogą postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy

2. Telephoning: w toku prowadzonych zajęć poznamy poprawne sposoby skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, zwłaszcza w sytuacji rosnącej roli pracy i kontaktów zdalnych, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy i/lub w prowadzeniu własnej działalności.

3. Emailing vs formal correspondence: w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

4. American vs British English for travelers: udział w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka: słownictwo, literowanie oraz gramatyka.

5. Word formation: podczas egzaminu maturalnego ważne jest wykazanie się znajomością różnorodnego słownictwa z obszaru General English. Zajęcia będą poświęcone poszerzeniu słownictwa, biorąc pod uwagę obszary tematyczne występujące na egzaminie maturalnym. W trakcie zajęć zostaną omówione przedrostki (prefixes) oraz przyrostki (suffixes) umożliwiają tworzenie rzeczowników oraz negacji. Zostaną zaprezentowane również sposoby tworzenia rzeczowników z czasowników oraz tworzenia rzeczowników z przymiotników. Podczas spotkań i prac samodzielnych zostaną poruszone również kwestie różnić w wymowie czasowników i rzeczowników, gdy te są pisane w ten sam sposób.

6. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (esej): obowiązkowym elementem podczas egzaminu maturalnego jest krótka wypowiedź pisemna. Może ona przyjąć formę listu, wiadomości e-mail lub krótkiego eseju. Celem ustrukturowanej wypowiedzi pisemnej jest przekazanie informacji oraz umiejętność poparcia przedstawionych tez. Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju, w tym zalecane słownictwo, wykorzystanie czasów oraz przykładowe treści. W trakcie kursu będą opracowywane przykładowe wypowiedzi pisemne, które będę sprawdzane, tak aby uczestnicy mogli otrzymać informację zwrotną dotyczących obszarów do poprawy.

Regulamin projektu i ZAPISY na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
📱 Kanał nadawczy 📱