Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Narodowe Muzeum Techniki

Narodowe Muzeum Techniki

reklama
📌 adres: Narodowe Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 (pokaż na mapie)

👍 FB: Narodowe Muzeum Techniki

💻 www: nmt.waw.pl
Narodowe Muzeum Techniki zostało utworzone w dniu 1 czerwca 2017 r. Siedziba Muzeum mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1.

MISJA I CELE NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE
Jedenaście lat po odzyskaniu niepodległości, w 1929 roku, na podbudowie dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, inżynier Kazimierz Jackowski założył w Warszawie Muzeum Techniki i Przemysłu. Został też jego pierwszym dyrektorem. Idea zachowania i udostępnienia dziedzictwa materialnego techniki polskiej, którą kierował się inżynier Jackowski pozostaje aktualna do dziś. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie kontynuuje i rozwija jego misyjną myśl założycielską, dokumentuje przeszłość by pamięć o niej przekazać wiernie przyszłości. Rolę programową oraz społeczną Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie definiują trzy cele działalności:
ZACHOWAĆ dla przyszłych pokoleń świadectwo materialne dokumentujące rozwój polskiej techniki, wiernie i bezstronnie opisując towarzyszące postępowi technicznemu wydarzenia.
ZAPREZENTOWAĆ współczesnym dorobek i drogi przemian polskiej myśli technicznej nie tylko okresu rewolucji przemysłowej w Europie, ale też sięgając do początków państwa polskiego.
ZAINSPIROWAĆ wchodzące w dorosłość pokolenie do wyboru drogi życiowej przez zaangażowany i aktywny udział w stałym postępie technicznym, czerpiące wiedzę z dorobku przodków, wybiegające nieskrępowaną wyobraźnią w przyszłość.

Godziny otwarcia: muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00 – 18.00. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na wystawy o godzinie 17.15. W poniedziałki placówka jest nieczynna dla zwiedzających.
Ilość wejść jest limitowana i wynosi maksymalnie 50 osób co pół godziny.

Cennik skrócony:
bilet normalny 16 zł/os.
bilet ulgowy 12 zł/os.
grupy szkolne 10 zł/os.
Dniem wstępu nieodpłatnego jest wtorek.

[Uwaga! Sugerujemy, aby przed wizytą potwierdzić w placówce godziny i dni otwarcia, zwłaszcza w dni świąteczne, długie weekendy itp.]

 zgłoś błąd/zmianę

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama