Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama
reklama

Chór POLIN | Boję się teraz tego samego // Хор ПОЛІН Зараз боюсь того самого

Chór POLIN | Boję się teraz tego samego // Хор ПОЛІН Зараз боюсь того самого

reklama
📅 Data: piątek, 16 grudnia 2022

⌚ Godzina rozpoczęcia: 18:30

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop


[Українська версія нижче]

Chór POLIN
Projekt „Boję się teraz tego samego”

16 grudnia (piątek), godz. 18.30
17 grudnia (sobota), godz. 20.30
18 grudnia (niedziela), godz. 18.30
Bezpłatne wejściówki będą dostępne do pobrania na stronie POLIN ( link ) i w kasach od 12 grudnia.

Chór POLIN, społeczny chór działający przy Muzeum Historii Żydów Polskich, zaprasza na performans muzyczny poświęcony doświadczeniu wojny w Ukrainie. Projekt został zrealizowany we współpracy z kompozytorką Aleksandrą Gryką i pisarką Barbarą Klicką.
Libretto utworu zostało zbudowane na podstawie spotkań warsztatowych, podczas których rozmawialiśmy_łyśmy o doświadczeniu wojny w Ukrainie z różnych perspektyw. W projekcie wzięły udział osoby migranckie z Ukrainy mieszkające już wcześniej w Polsce, osoby uchodźcze, które w tym dramatycznym czasie znalazły tu schronienie, ale też mieszkańcy_ki Warszawy, którzy_re w różny sposób reagowali_ły na to zdarzenie, przyjmowali_ły gości w swoich domach, angażowali_ły się w różnorodne akcje pomocowe. Podczas spotkań koncentrowaliśmy_łyśmy się na osobistych historiach; rozmawialiśmy_łyśmy o obrazach i sytuacjach z początku wojny, które odcisnęły się w naszej pamięci, o kolejnych i kolejnych tygodniach, o nieoczekiwanych spotkaniach, nowych relacjach, postawach, stratach, lękach, ucieczkach, obojętności, scenariuszach dla przyszłości. Od czasu wybuchu wojny minęło już kilka miesięcy i choć społeczne emocje częściowo ostygły, rozmowa na ten temat jest ciągle trudna. Dzielimy się tym społecznym archiwum głosów, wrażeń i doświadczeń jako gestem solidarności z Ukrainą, z nadzieją na rychły koniec wojny. Tak będzie.

Fragment libretta:
Autobus, w nim moje dzieci,
autobus, którym uciekamy.
Po drodze - dwanaście rosyjskich posterunków.
Dwanaście rosyjskich posterunków
i miny przeciwpancerne, wraki wozów,
kolumna czołgów, żołnierze, ludzie, zwierzęta.
Między autobusem, którym uciekam z moimi dziećmi
a resztą świata jest
strach!
Boję się teraz tego samego, czego bali się moi rodzice,
i ich rodzice,
i ich rodzice,
i ich rodzice,
i ich…

Występuje Chór POLIN w składzie:
Aleksandra Przybysz, Aleksandra Rajska, Aneta Rajca, Anna Jaworska, Anna Wieczorek, Barbara Baranowska, Beata Akbas, Dagmara Siwczyk, Edyta Pawłowska, Elżbieta Balano, Elżbieta Jasińska, Irena Klein, Irena Wiesiołek, Iwona Goździkowska, Joanna Stankiewicz, Jolanta Nałęcz-Jawecka, Julia Ridna, Justyna Orlińska, Karolina Wiśniewska, Kaja Makaruk, Katarzyna Marczewska, Katarzyna Pawluk, Kinga Wołoszyn-Kowanda, Magdalena Zaczek, Małgorzata J. Berwid, Majka Gromadowska, Maria Sołyga, Natalia Mazur, Natalia Obrębska, Natalia Uteszewa, Niuta Gutkowska, Oktawian Milewski, Piotr Woźniakiewicz, Renata Wołowiec, Urszula Iwińska, Urszula Strych, Viera Hres

Prowadzenie projektu:
- Aleksandra Gryka – kompozycja muzyczna i dyrygentura. Jedna z najbardziej wyrazistych polskich kompozytorek. Na jej twórczość silnie wpływa zainteresowanie naukami o wszechświecie, w tym fizyką kwantową. Inspiruje ją również literatura piękna. Studiowała kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Była laureatką programów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Promocji Twórczości. Dwukrotnie zdobywała nominacje do Paszportu Polityki w kategorii muzyka poważna (2003, 2006). W 2020 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Warszawy na projekt Chór Klimatyczny. W 2021 została opublikowana płyta z jej utworami INTERIALCELL. Utwory Aleksandry Gryki były wykonywane w Polsce oraz za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz we Włoszech i w Ukrainie. Współpracowała z wieloma znakomitymi wykonawcami specjalizującymi się w muzyce współczesnej, od lat komponuje muzykę dla przedstawień teatralnych.
- Barbara Klicka – opieka literacka i dramaturgiczna. Debiutowała jako poetka w 2000 roku. Autorka książek same same (2012), nice (2015), za którą otrzymała Silesiusa i Nagrodę Literacką Gdynia, Zdrój (2020) – nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i do Nagrody Conrada, allel (2021). W 2017 napisała poemat sceniczny Elementarz, który został wystawiony na dużej scenie Teatru Narodowego w Warszawie (reż. Piotr Cieplak). Była kuratorką i współtwórczynią wielu przedsięwzięć literackich i artystycznych, m.in projektu Nowy Tajny Detektyw, festiwalu Podlasie SlowFest Romana Gutka czy projektu muzycznego Pochwalone. Pracowała również jako redaktorka działu Pogranicza w kwartalniku o żydowskiej literaturze i sztuce „Cwiszn”. W 2022 roku została jurorką Nagrody Literackiej Gdynia.
- Ewa Chomicka – kuratorka i koordynatorka Chóru POLIN // Muzeum POLIN
- Alicja Kaczmarek-Poławska – współpraca produkcyjna // Muzeum POLIN

----------

Хор ПОЛІН
Проект "Зараз боюсь того самого"

16 грудня (п’ятниця), о 18.30;
17 грудня (субота), о 20.30;
18 грудня (неділя), о 18.30.
Безкоштовні квитки можна отримати на сайті POLIN та в касах музею з 12 грудня.

Хор POLIN, громадський хор, що діє при Музеї Історії Польських Євреїв, запрошує на музичний перформанс, присвячений досвіду війни в Україні. Проект реалізований у співпраці з композиторкою Олександрою Грикою та письменницею Барбарою Кліцкою.
Лібрето твору побудовано на основі зустрічей, під час яких ми говорили про досвід війни в Україні з різних ракурсів. У проекті взяли участь переселенці з України, які жили в Польщі, біженці, які знайшли тут притулок у цей драматичний час, а також мешканці Варшави, які по-різному реагували на цю подію, приймали гостей у своїх домівках, долучалися до різноманітної допомоги. Під час зустрічей ми зосереджувалися на особистих історіях; говорили про образи та ситуації початку війни, які закарбувалися в нашій пам’яті, про наступні та наступні тижні, про несподівані зустрічі, нові стосунки, ставлення, втрати, страхи, втечі, байдужість, сценарії майбутнього. Минуло кілька місяців від початку повномасштабної війни, і хоча емоції частково охололи, говорити про це все ще важко. Ми ділимося цим соціальним архівом голосів, вражень і досвіду, демонструючи солідарність з Україною, сподіваючись на швидкий кінець війни. Так буде.

Уривок з лібрето:
Автобус, а в ньому мої діти,
Автобус, яким утікаємо.
По дорозі – дванадцять російських блокпостів.
Дванадцять російських блокпостів
і протитанкові міни, залишки машин,
колона танків, солдати, люди, тварини.
Між автобусом, яким утікаю з моїми дітьми
і рештою світу - страх!
Зараз я боюся того самого, чого боялися мої батьки,
та їх батьки
та їх батьки
та їх батьки
та їх…

Хор POLIN:
Александра Пшибиш, Александра Райска, Анета Райца, Анна Яворска, Анна Вєчорек, Барбара Барановська, Беата Акбас, Дагмара Сівчик, Едита Павловська, Ельжбета Балано, Ельжбета Ясіньська, Ірена Клейн, Ірена Вєсьолек, Івона Гожджіковська, Йоанна Станкєвіч, Йоланта Налеч-Явецька, Юлія Рідна, Юстина Орліньська, Кайа Вішнєвська, Катажина Макарук, Катажина Марчевська, Катажина Павлук, Кінга Волошин-Кованда, Магдалена Зачек, Малгожата Й. Бервід, Майка Громадовська, Марія Солига, Наталія Мазур, Наталія Обребска, Наталія Утешева, Нюта Гутковска, Октавіан Мілевський, Пьотр Вознякевич, Рената Воловец, Уршула Івіньська, Уршуля Стрих, Віра Гресь.

Керівництво проекту:
- Александра Грика – музикальна композиція та диригування. Одна із найвиразніших польських композиторок. На її роботу сильно впливає її інтерес до наук про всесвіт, включаючи квантову фізику. Також її надихає художня література. Вивчала композицію в Музичній академії в Кракові, яку закінчила з відзнакою. Була лауреатом стипендіальних програм Міністерства культури та національної спадщини та Фонду сприяння творчості. Двічі була номінована на Paszport Polityki в категорії класичної музики (2003, 2006). У 2020 році отримала мистецьку стипендію міста Варшави на реалізацію проєкту Climate Choir. У 2021 році вийшов альбом з її творами INTERIALCELL. Твори Александри Грики виконувалися в Польщі та за кордоном, напр. у Німеччині, Нідерландах, Франції, Великій Британії, Люксембурзі, США, Канаді, Італії та Україні. Вона співпрацювала з багатьма чудовими виконавцями, які спеціалізуються на сучасній музиці, вже багато років пише музику для театральних вистав.
- Барбара Кліцка – літературна і драматургічна частина. Дебютувала як поетка у 2000 році. Авторка книжок Same Same (2012), Nice (2015), за які отримала Сілезіус та літературну премію Гдині, її книга Zdrój (2020) - номінована на Літературну премію Гдині та премію Конрада, allel (2021). У 2017 році вона написала сценічну поему Elementarz, яка була поставлена на великій сцені Національного театру у Варшаві (реж. Пьотр Чеплак). Була куратором та співавтором багатьох літературних та мистецьких проектів, зокрема проекту «Новий таємний детектив», фестивалю Podlasie SlowFest Романа Гутка та музичного проекту Pochwalone. Також працювала редактором розділу Pogranicza у квартальнику про єврейську літературу та мистецтво «Cwiszn». У 2022 році стала членом журі Літературної премії Гдині.
- Ева Хоміцка – куратор і координатор Хору POLIN // Музей POLIN
- Аліція Качмарек-Полавска – виробнича співпраця // Музей POLIN

Хор POLIN – це громадський хор, який діє з 2014 року при Музеї історії польських євреїв. Окрім традиційних прийомів роботи з голосом, хор шукає й нестандартні, експериментальні засоби вираження. Звуки, мелодії та інтерпретації створюються в результаті індивідуальних і групових пошуків емісії, ритму і звуку. Проекти хору поєднують у собі музику, перформанс та роботу з простором. Хор вже створював концерти, перформанси, заходи, що супроводжували тимчасові виставки, записував саундтреки для альтернативних аудіогідів, створював саундтреки до фільмів і вистав, готував хорові інтервенції до програм інших заходів. Хор співпрацював з Шоном Палмером, Зоркою Вольни, Богною Бурською, Анною Швайгер, Войтеком Блехажем, Домініком Стрихарським, Ясміною Вуйчік, Міколаєм Тшаскою; з Національною галереєю мистецтв Zachęta та Варшавським бієнале. У кожному наступному проекті хор намагається зробити кілька кроків вперед або кілька кроків убік по відношенню до попередніх проектів.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: koncert


[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama

Sprawdź też inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Postaw nam kawę