Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

"Już zaraz noc" koncert zespołu Hashtag Ensemble

"Już zaraz noc" koncert zespołu Hashtag Ensemble
📅 Data: niedziela, 21 czerwca 2015

⌚ Godzina rozpoczęcia: 19:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Sala koncertowa (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


"Już zaraz noc" koncert pamięci Pawła Buczyńskiego w wykonaniu Hashtag Ensemble

21 czerwca o godz. 19:00 w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina grupa Hashtag Ensemble przypomni najważniejsze dzieła kameralne Pawła Buczyńskiego, kompozytora i pedagoga UMFC. Zabrzmią między innymi: solowy "Epizod", elektroniczna "Porta d'inferno" i "Już zaraz noc" do poezji Iwaszkiewicza.

W ostatnich latach dzieła Pawła Buczyńskigo pozostawały poza marginesem życia koncertowego, a sam twórca, klasyfikujący się w nurcie polskiego „nowego romantyzmu”, zdawał się pozostawiać weryfikację ich wartości upływającemu czasowi.

Profesor Edward Sielicki wspomina: ''Od debiu­tanc­kiego „Requiem”, które pisał jesz­cze na stu­diach, poprzez suk­ces „Muzyki opa­da­ją­cych liści”, nagro­dzo­nej na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO, dow­cipne „Pezzo per Passero” i „Trzy utwory z dedy­ka­cją”, poprzez groźne „Porta d’inferno” i „Nascitur Mors”, reflek­syjną kame­ra­li­stykę: „…jak ziarna zbóż”, „Antyfonę” czy „Gałązkę aka­cji” aż do ora­to­rium „Benedictus”, które oka­zało się być jego ostat­nim dzie­łem, widać było u Niego postawę roman­tyczną oraz wła­sną, indy­wi­du­alną poetykę. Był miło­śni­kiem słowa, któ­remu nie­rzadko z wła­ści­wym sobie dystan­sem dawał pierw­szeń­stwo nad muzyką, nie sta­ra­jąc się, aby muzyka je cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wała i podporządkowała. Pozostawił ważny doro­bek, w któ­rego skła­dzie zna­la­zło się kil­ka­dzie­siąt róż­no­rod­nych dzieł, w tym opera: „Szachy”. Był dobrym czło­wie­kiem, peł­nym cie­pła i sza­cunku do wszyst­kich, a przy tym dow­cip­nym i cel­nym w osą­dach. Był lubia­nym i doświad­czo­nym pedagogiem''. (źródło: Culture.pl)
Hashtag Ensemble: Ania Karpowicz (flet), Kamil Staniczek (I skrzypce), Kamila Wąsik-Janiak (II skrzypce), Aleksandra Demowska-Madejska (altówka), gościnnie: Joanna Marczyk (wiolonczela), Łukasz Owczynnikow (kontrabas), Aleksander Dębicz (fortepian), Dariusz Przybylski (organy), Leszek Lorent (perkusja), Mateusz Żaboklicki (recytator), Ignacy Zalewski (dyrygent), Michał Szostakowski (reżyseria dźwięku);
Na koncert zaprasza #ART, Fundacja "Sfera Harmonii", Stowarzyszenie Twórców ZAiKS oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
link

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: koncert
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
📧 Zapisz się na newsletter 📧