Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama
reklama

Nikt nie jest wyspą – pokaz i spotkanie z twórcami | Ніхто не острів – показ та зустріч з творцями | No man is an island - special screening

Nikt nie jest wyspą – pokaz i spotkanie z twórcami | Ніхто не острів – показ та зустріч з творцями | No man is an island - special screening
📅 Data: czwartek, 23 marca 2023

⌚ Godzina rozpoczęcia: 19:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
   udostępnij tweetnij wykop
reklama


[Українська версія нижче]
[English version below]

🔹 Zapraszamy na specjalny pokaz filmu „Nikt nie jest wyspą” połączony ze spotkaniem z jego twórcami — reżyserką i aktualną rezydentką w ramach Rezydencji U–jazdowskiego Olhą Mykhailiuk oraz muzykiem, realizatorem dźwięku i producentem Tomaszem Sikorą w czwartek 23/03/2023 o 19:00.
🔹 „Nikt nie jest wyspą” to audiowizualna podróż po południowej Ukrainie. Na ten trzyczęściowy projekt składa się poetycki obraz nieosiągalnego Krymu i wspomnienie spokojnego Mariupola, a także dokumentacja dramatycznego okresu, który Suren Woskanyan, jeden z muzyków współpracujących przy filmie, przeżył w okupowanym Mariupolu.
🔹 Na warstwę dźwiękową filmu składają się fale na Krymie, wiatr i cykady, nagrany i przetworzony przez artystę dźwiękowego SK.EIN w Chersońskim regionie dla pierwszej części pracy. Również fragmenty rozmów i śmiechu niegdyś spokojnych mieszkańców Mariupola, odgłosy Morza Azowskiego i Azowstalu — dźwięki, nad którymi pracował Tomasz Sikora w drugiej części. Nagrania terenowe przeplatają się z muzyką graną na duduku, baglamie, tamburynie, saksofonie i klarnecie.
🔹 Olia Mykhailiuk jest artystką multidyscyplinarną. W swojej pracy angażuje różne media: wideoart, performans, muzykę, literaturę. Wykracza również poza praktyki czysto artystyczne, na przykład poprzez ogrodnictwo czy filmy dokumentalne. Od początku inwazji na pełną skalę, Olha przebywała w Kijowie, gdzie pracowała jako wolontariuszka i dokumentalistka. Jej ostatnie prace to „pamiętać” i „Irpin. Kroniki przebudzenia”. Stypendystka Gaude Polonia (Poznań, 2016).
🔹 Tomasz Sikora – muzyk, realizator dźwięku, producent, wydawca, animator kultury i praktyk współpracy kulturalnej z Ukrainą. Razem z wrocławskim zespołem Karbido od 2004 roku współpracuje z Jurijem Andruchowyczem, z którym zespół wydał 5 płyt i zagrał kilkanaście tras koncertowych. Współpracował również z Olia Mykhailiuk, Serhijem Żadanem, agencja ArtPole, zespołami DakhaBrakha, VJ Grupa Cube.
Z zespołem Karbido uczestniczy też w projektach „Stolik”, Music4Buildings i innych. Autor dźwięku do filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Nagrodzony Orłem 2022 za dźwięk do filmu „Sonata” Bartosza Blaschke.
🗨 Film w języku ukraińskim, z polskimi i angielskimi napisami. Dyskusja po filmie prowadzona i tłumaczona będzie na języki polski i ukraiński.
🎫 Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w punkcie info.

--- 🇺🇦 ---
🔹 Запрошуємо на спеціальний показ фільму „Ніхто не острів” у четвер, 23 березня 2023 року о 19:00. Після показу відбудеться зустріч з його творцями - режисеркою Ольгою Михайлюк, яка нині є резиденткою U–jazdowski Residencies і музикантом, звукорежисером та продюсером Томашем Сікорою.
🔹 „Ніхто не острів” – це аудіовізуальна подорож півднем України. Проект, що складається з трьох частин, малює поетичний образ недосяжного Криму, спогади про мирний Маріуполь, а також документує драматичний час, який Сурен Восканян, один з музикантів, що працювали над фільмом, пережив у Маріуполі під час його окупації.
🔹 Звукова картина фільму вибудовується з шуму морських хвиль, шелесту трав, цвірчання цикад, записаних і опрацьованих саунд-артистом SK.EIN для першої частини твору; а також з уривків розмов і сміху колись мирного Маріуполя, звуків Азовського моря і комбінату "Азовсталь", над якими працював Томаш Сікора в другій частині. Польові записи переплітаються з музикою, зіграною на дудуку, багламі, бубні, саксофоні та кларнеті.
🔹 Оля Михайлюк – мультидисциплінарна художниця. В своїх творах створює можливість для взаємодії різних дисциплін: відеоарту, перформансу, музики, літератури. В своїх практиках іноді виходить за рамки суто мистецькі — наприклад, у садівництво чи документальне кіно, як це відбувалося протягом останніх місяців на деокупованих територіях. З початку повномасштабного вторгнення перебувала в Києві, працювала як волонтерка, документувала. Останні роботи — "паМ’ЯТАти" та "Ірпінь". Хроніки відродження". Стипендіантка Gaude Polonia (Познань, 2016).
🔹 Томаш Сікора – музикант, звукорежисер, продюсер, видавець, аніматор культури і практик культурної співпраці з Україною. З 2004 року разом із вроцлавським гуртом Karbido співпрацює з Юрієм Андруховичем, з яким гурт випустив п’ять альбомів та відіграв кілька концертних турів. Також співпрацював з Олею Михайлюк, Сергієм Жаданом, агенцією ArtPole, гуртами ДахаБраха, VJ Grupa Cube. З гуртом Karbido також бере участь у проектах "Stolik", Music4Buildings та інших. Автор саундтреків до художніх, анімаційних та документальних фільмів. Нагороджений премією "Орел 2022" за саунд до фільму "Соната" Бартоша Блашке.
🗨 Фільм демонструватиметься українською мовою з польськими та англійськими субтитрами. Дискусія відбуватиметься польською та українською мовами з перекладом.
🎫 Вхід вільний. Безкоштовні квитки на інформаційній стійці.

--- 🇬🇧 ----
🔹 We invite you to a special screening of the film "No man is an island" on Thursday, March 23, 2023 at 19:00. The screening will be followed by a meeting with its creators – director and current resident of the U–jazdowski Residence Olha Mykhailiuk and musician, sound engineer and producer Tomasz Sikora.
🔹 "No man is an island" is an audiovisual journey through the south of Ukraine. The three-part picture paints a poetic image of unreachable Crimea, reminiscences of peaceful Mariupol, as well as documents a dramatic time which Suren Voskanyan, one of the musicians collaborating on the film, experienced in Mariupol when it was under occupation.
🔹 The rich sound layer of the film is built from sea waves, wind and cicadas, recorded and processed by the sound artist SK.EIN in the Kherson region for the first part of the work. And snippets of conversations and laughter of once peaceful Mariupol’s residents, the sounds of the Azov Sea and the Azovstal, which Tomasz Sikora worked on in the second part. Field recordings are interwoven with music played on duduk, baglama, tambourine, saxophone, and clarinet.
🔹 Olia Mykhailiuk is a multidisciplinary artist. In her work she creates a possibility of interaction of the different media: video art, performance, music, literature. She goes beyond purely artistic practices into gardening or documentary filmmaking, as she has been doing in recent months in the de-occupied territories. Since the beginning of the full-scale invasion, Olha has been in Kyiv, working as a volunteer and documenting. Her latest works are "rememberMINT" and "Irpin. Chroniles of Revival". Gaude Polonia scholar (Poznan, 2016).
🔹 Tomasz Sikora – musician, sound engineer, producer, publisher, culture animator and practitioner of cultural cooperation with Ukraine. As a part of Wrocław band Karbido, he has been cooperating with Yuri Andrukhovych since 2004, with whom the band released 5 albums and played over a dozen concert tours. He also collaborated with Serhij Żadan, ArtPole agency, DakhaBrakha bands, VJ Grupa Cube. With Karbido he also participates in the projects "Stolik", Music4Buildings and others.
Author of sound for feature, animated and documentary films. Awarded with Orzeł 2022 for the sound for the film "Sonata" by Bartosz Blaschke.
🗨 The film is in Ukrainian with Polish and English subtitles. The discussion afret the screening will be conducted in and translated into Polish and Ukrainian.
🎫 Free entrance. Free tickets available at the info desk.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: film spotkanie


[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama

Sprawdź też inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Postaw nam kawę