Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Dyskusja z cyklu „Napięcia kulturowe" / "Spiritual Renaissance"

Dyskusja z cyklu „Napięcia kulturowe" / "Spiritual Renaissance"
📅 Data: czwartek, 30 marca 2023

⌚ Godzina rozpoczęcia: 18:30

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


[English version below]

„Renesans duchowości"
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu publicznych dyskusji „Napięcia kulturowe” z udziałem artystów, pisarzy, kuratorów i myślicieli z Europy, których celem jest otwarcie nowych perspektyw w myśleniu o kwestiach dzielących współczesne społeczeństwa.

📍 Wydarzenie odbędzie się w czwartek 30/03/2023 o 18:30 w Pracowni w Zamku Ujazdowskim. Wstęp wolny. Debatę w wersji angielskiej będzie można oglądać na żywo na YouTube >>> link

🗣️ Nasi goście:
• Lubomir Arsov – artysta, skupiający się na tematyce oświecenia, ukazujący dystopijny świat w swoich animacjach,
• Daria Hlazatova – artystka inspirująca się symbolizmem, sztuką ludową i tańcem ekspresyjnym,
• Łukasz Murzyn – kurator oraz współczesny artysta-katolik, w swoich pracach pokazuje zależności kulturowe, religijne czy kryzysy cywilizacyjne.

Gospodarzami spotkania będą:
• Manick Govinda – autor, wykładowca i kurator,
• Agnieszka Kolek – artystka i kuratorka.

🖌 Przed nadejściem epoki Oświecenia sztuka służyła wyższym celom: ilustrowała Biblię i przekształcała moc wiary w obrazy wzniosłego piękna. Michał Anioł w swoich najsłynniejszych dziełach zrealizowanych na zlecenie Kościoła Katolickiego – fresku na suficie Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie i posągu Dawida prezentowanym teraz w Galerii dell’Accademia we Florencji – przedstawiał biblijne postaci i proroków. W wielu kulturach na całym świecie sztuka ludowa była przejawem zbiorowej podświadomości wyrażonej poprzez opowieści, rytuały i mity religijny synkretyzm pogańskiej lub panteistycznej duchowości i chrześcijaństwa.

W Europie Środkowo-Wschodniej sacrum w sztuce stawiło czoła zachodniej oświeceniowej filozofii, co pokazują niedawno otwarte wystawy: Nowy początek. Modernizm w II RP w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz M.K. Čiurlionis: Between Worlds w Dulwich Picture Gallery w Londynie, przedstawiająca prace tworzącego na początku XX wieku w Warszawie litewskiego artysty, kompozytora i teozofa, M.K. Čiurlionisa.

Sztuka Michała Anioła była prawdziwym odzwierciedleniem Księgi Rodzaju – „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz” (Rdz 1,27), podczas gdy sztukę islamską cechuje abstrakcyjna geometryczna estetyka – w sunnickiej tradycji wszelkie reprezentacje Allaha i jego wysłannika Mahometa są surowo zabronione, a duchowość wyraża się poprzez abstrakcję, światło i formę.

Zapraszamy publiczność i gości do zastanowienia się, dlaczego w świecie sztuki współczesnej jest tak niewielu twórców chrześcijańskich, w przeciwieństwie do artystów, którzy są chrześcijanami, ale „na ogół się z tym nie afiszują”. Obserwujemy w ostatniej dekadzie wzrost zainteresowania współczesnych artystów pogaństwem i fascynację magią, ale w jaki sposób religie abrahamowe – judaizm, chrześcijaństwo i islam – są przedstawiane we współczesnej sztuce? Czy akt poddania się i kontemplacji idei wieczności jest jeszcze możliwy w sztuce? Czy sacrum i metafizyka zanikły w sztuce jak boskie światło w epoce Oświecenia, powstania komunizmu, hegemonii kapitalizmu, narodzin nowoczesnego świata, czy też przeciwnie, jesteśmy świadkami ich renesansu?

📢 Zapraszamy do wysłuchania opinii naszych gości na te tematy w odniesieniu do ich praktyki artystycznej, a także do wzięcia udziału w dyskusji.

___
"Spiritual Renaissance"
The Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle invites you to another meeting in the series of public discussions "Cultural Tensions" with the participation of artists, writers, curators and thinkers from Europe, whose aim is to open new perspectives in thinking about issues that divide contemporary societies.

📍 The event will take place on Thursday 30/03/2023 at 18:30 at the Pracownia in the Ujazdowski Castle. Free entrance. The debate in English will be available to watch live on YouTube >>> link

🗣️ This time we will meet with:
• Lubomir Arsov – artist focusing on the theme of enlightenment, showing a dystopian world in his animations
• Daria Hlazatova – artist inspired by symbolism, folk art and expressive dance
• Łukasz Murzyn – curator and contemporary Catholic artist, in his works he shows cultural and religious dependences and civilization crises
The meeting will be hosted by:
• Manick Govinda - author, lecturer and curator,
• Agnieszka Kolek – artist and curator

🖌 Before the age of Enlightenment, art served a higher purpose: it illustrated the word of God and transformed the power of faith into manifestations of sublime beauty. The Catholic Church commissioned Michelangelo to depict biblical heroes and prophets in his most famous works of art: the ceiling of the Sistine Chapel at the Vatican and the figure of David at the Galleria dell’Accademia di Firenze. All around the world and in numerous cultures, folk art was a manifestation of a collective subconscious expressed through stories, ritual, myths and nature, a religious syncretism of pagan or pantheistic spirituality with Christianity.

In Central and Eastern Europe, the sacred in art withstood Western Enlightenment thinking, as explored in recent exhibitions: A New Beginning in Kraków and Between Worlds in London, a solo show of works by the early-20th century, Warsaw-based Lithuanian artist, composer, and theosophist M.K. Čiurlionis.

Michelangelo’s art was a true reflection of Genesis 1:27 – “God created man in his own image.” Meanwhile, Islamic art is generally characterised by an abstract geometric aesthetic. This is because within the Sunni tradition of figurative art, any representations of Allah and his messenger Mohammed are strictly forbidden. Instead, spirituality is expressed through abstraction, light and form.

We invite our audience and speakers to consider why there are hardly any Christian artists in contemporary art, as opposed to artists who are Christian but “generally don’t make a big thing of it”? There’s been a bizarre upsurge in paganism and a fascination with magic in mainstream art practice in the past decade, but how are the Abrahamic religions of Judaism, Christianity, and Islam expressed within contemporary art? Is the act of submitting to, and contemplating the idea of the eternal, still possible in art? Did the sacred and the metaphysical in art die, just as God’s light withered away throughout the Age of Enlightenment, the rise of Communism, and hegemony of Capitalism, and the creation of the modern world, or are we currently witnessing its renaissance?

📢 Please join us to hear our guests’ thoughts on their own practice in relation to these questions and take part in the discussion.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: spotkanie wykład po angielsku
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę