Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

The Pride Flag Kiki Night

The Pride Flag Kiki Night
📅 Data: piątek, 09 czerwca 2023

⌚ Godzina rozpoczęcia: 21:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Plac Defilad 1 (pokaż na mapie)

💲 Wstęp wolny, udział wiąże się z kosztem zamówienia jedzenia/picia

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


[English version below]

Zapraszamy na kiki organizowane przez Polish Chapter House of Revlon—Mothers Madlen Revlon i Kamillę Revlon, oraz Dianę Revlon i Sinoa Revlon. The Pride Flag Kiki Night powstaje w kolaboracji z Barem Studio i będzie fantastyczną okazją do celebrowania Miesiąca Dumy w Warszawie.

Motywem przewodnim tej kiki funkcji jest flaga Progress LGBTQ+—aktualna, inkluzywna flaga naszej społeczności. Zagłębimy się razem w znaczenie poszczególnych kolorów flagi poprzez siedem ekscytujących kategorii. W pięciu z kategorii do wygrania vouchery o wartości 200 złotych do TK Maxx!

Kiki organizowane jest przez znane na międzynarodowej scenie ballroom Madlen, Kamillę, Dianę, i Sinoa. Na scenie major są polskim rozdziałem Iconic, Unforgettable, International House of Revlon, a na scenie kiki* nie są częścią żadnego domu i funkcjonują jako 007. Na swoim koncie mają liczne trofea między innymi w kategoriach performance, European runway, face, realness i sex siren.

* Scena kiki i scena major to dwie płaszczyzny społeczności ballroom—scena kiki ma za zadanie przygotowywanie nowej i młodej części społeczności do wychodzenia na scenie major i pełni funkcję treningowo-edukacyjną.

🏳️‍🌈Czas i miejsce: 9 czerwca, Bar Studio (Plac Defilad)
🏳️‍🌈Wstęp dla uczestników: 19:00
🏳️‍🌈Start ballu: 21:00
🏳️‍🌈Tax: Free
🏳️‍🌈Judges: TBA
🏳️‍🌈MC: The UK Overseer Magenta Juicy Couture 🧃
🏳️‍🌈DJ: TBA

Ball to pełne emocji wydarzenie performatywne, podczas którego osoby uczestniczące walczą o trofea w określonych kategoriach. Ball jest punktem kulminacyjnym dla społeczności, i służy jako finalne spotkanie po długich okresach przygotowań i treningów.

W akompaniamencie muzyki vogue, techno i house celebrujmy razem Miesiąc Dumy na The Pride Flag Kiki Night.
Początki kultury ballroom są przypisywane na lata 60te i 70te ubiegłego wieku. Jest to idea bezpiecznej przestrzeni stworzona na potrzeby osób trans, queer, BIPOC przez Afroamerykańskie i Latynoskie trans kobiety z Nowego Jorku. Voguing jest jednym z elementów kultury Ballroom i pojawił się w niej w latach 80tych jako jedna z wielu kategorii. Ballroom i sztuka, jaką jest voguing, przeszły do kultury mainstreamowej dzięki teledyskowi do „Vogue” Madonny, czy takim produkcjom telewizyjnym jak „Pose” i „Legendary”.

🏳️‍🌈KATEGORIE:
💙💗🤍**REALNESS** (1 trophy + voucher) –
RÓŻ/BŁĘKIT/BIEL: Na Progress fladze kolory te reprezentują osoby transpłciowe. Kategoria realness jest fundamentem ballroomu, który został założony przez Afro-American i Latinx trans-kobiety (fem queens). Realness jest kategorią przeznaczoną dla osób trans, queer, nie-hetero. To kategoria szczególnie ważna w społeczności ballroom, celebruj swoją tożsamość w kolorach trans flagi.

🖤🤎** PERFORMANCE OTA* ** (2 trophies: beginners & regular + voucher for overall) –
CZERŃ/BRĄZ: Czerń i brąz reprezentują osoby BIPOC, marginalizowane ciemnoskóre osoby LGBTQ+, oraz osoby żyjące z HIV/AIDS. Ballroom i sztukę voguingu zawdzięczamy osobom BIPOC: black, indigenous, people of color. Musimy pamiętać i nieustannie przypominać o tych korzeniach i oddawać należyty szacunek osobom, dzięki którym istnieje voguing. Zaprezentuj vogue fem, new way, lub old way ubrana w odcienie brązu i czerni.

💚**FACE OTA* ** (1 trophy + voucher) –
ZIELEŃ: Zieleń na fladze oznacza ukojenie, i ozdrowienie. Jest też symbolem Matki Natury. Matka Natura jest powodem, dzięki któremu wszystkie żyjemy. Face jest jedną ze szlachetnych kategorii w ballroom i znajduje się u jego korzeni. Przyroda jest piękna tak, jak piękne są nasze twarze. Pokaż nam swoje piękno w zielonym look’u.

💜** RUNWAY OTA* ** (2 trophies: beginners & regular + voucher for overall) –
FIOLET: Fiolet to dumny i godny, królewski kolor. Z odcieni fioletu płynie duma w czystej postaci, ale też spokój, pewność, i osadzenie w sobie. Wyjdź dumnie na wybieg w swojej interpretacji fioletu.

❤️** SEX SIREN OTA* ** (1 trophy + voucher) –
CZERWIEŃ: Czerwień reprezentuje życie, z uwagi na płynąca w nas krew. W wielu kulturach jest symbolem pasji i namiętności, z której rodzi się życie. Każda z nas ma w sobie tę integralną, indywidualną pasję i energię seksualną. Zaprezentuj nam swoją sensualność w odcieniach czerwieni. Uwaga, kiki ma miejsce w otwartej przestrzeni przed Barem Studio, przygotowując outfit zadbaj o swój komfort.

🧡** HANDS VS ARMS OTA* ** (1 trophy ) –
POMARAŃCZ: Kolor pomarańczowy oznacza zabawę, energię, i celebrację. Kategorie hands performance i arms control to zabawa formą i energetyczne opowiadanie historii—pokaż się w odcieniach pomarańczu.

💙** BEST DRESSED OTA* ** (1 trophy) –
BŁĘKIT: Niebieski to kolor symbolizujący spokój, ukojenie, i osadzenie w sobie. Ubrania są wyrazem naszej ekspresji i potrafią nam dawać wewnętrzny spokój. Pokaż nam swój niebieski outfit. Uwaga! W tej kategorii wymagana jest torebka.

* OTA: open to all, otwarta dla każdej ekspresji

Na kiki obowiązuje zero tolerancji dla: homofobii, queerfobii, transfobii, rasizmu, ksenofobii, mizoginii i innych przejawów nienawiści w stosunku do osób.

-----[ENG]------

We have the pleasure of inviting you to a kiki organized by the Polish Chapter House of Revlon—Mothers Madlen Revlon and Kamilla Revlon with Diana Revlon and Sinoa Revlon. The Pride Flag Kiki Night, in collaboration with Bar Studio is a fantastic opportunity to celebrate the Pride Month in Warsaw.

The theme of this kiki function is the Progress Pride Flag—the updated, inclusive flag of the LGBTQ+ community. Together, let’s dive in and explore the meaning behind the colors of the flag through seven exciting categories. Grand Prizes for five of the categories include 200PLN vouchers to TK Maxx!

The organizers are internationally known ballroom community members Madlen, Kamilla, Diana, and Sinoa. In the major scene, they are the Polish Chapter of the Iconic, Unforgettable, International House of Revlon, but they are 007 in the kiki* scene and are not part of any house. They have multiple Grand Prizes in such categories as performance, European runway, face, realness, and sex siren.

* The kiki scene and the major scene are two constructs within the ballroom community—the kiki scenes exists to train, educate, and prepare new and younger generations to participate in the major scene.

🏳️‍🌈Time and place: June 9, Bar Studio, Plac Defilad
🏳️‍🌈Doors open for participants: 19:00
🏳️‍🌈Ball start: 21:00
🏳️‍🌈Tax: Free
🏳️‍🌈Judges: TBA
🏳️‍🌈MC: The UK Overseer Magenta Juicy Couture 🧃
🏳️‍🌈DJ: TBA

A ball is an extraordinary, dramatic event, during which participants battle across a plethora of categories to earn Grand Prizes. The event is a point of culmination for the ballroom community, and acts as a final showdown after long periods of preparation and training.

Let us celebrate the Pride Month at the The Pride Flag Kiki Night!
Ballroom is said to have its origin in the 60s and 70s, created by Latinx and African-American trans women to be a safe space of expression for trans, queer, BIPOC communities. Voguing is one of the elements of this culture, and is a part of ballroom since the 80s as one of the many categories. Ballroom and the art of voguing have become recognizable in the mainstream media thanks to Madonna’s music video to “Vogue” and such TV productions as “Pose” and “Legendary”.

CATEGORIES:
💙💗🤍**REALNESS** (1 trophy + voucher) –
PINK/BLUE/WHITE: In the Progress Pride Flag these colors represent the trans community. This category is the foundation of ballroom, as it was created by Afro-American and Latinx trans-women (fem queens).This category is meant for trans, queer, non-hetero people. Realness is especially important in ballroom, celebrate your identity dressed in the colors of the trans flag.

🖤🤎** PERFORMANCE OTA* ** (2 trophies: beginners & regular + voucher for overall) –
BLACK/BROWN: Black and brown represent the BIPOC community, marginalized LGBTQ+ people of color, and people living with HIV/AIDS. We owe voguing and ballroom to BIPOC people: black, indigenous, people of color. It is our duty to remember the very people we owe the art of voguing to, as well as pay our respects and dues to the community we owe voguing to. Showcase your vogue fem, new way, or old way skills dressed in the shades of black and brown.

💚**FACE OTA* ** (1 trophy + voucher) –
GREEN: The color green in the flag means serenity and healing. It is also a symbol of Mother Nature. Mother Nature is the reason we are all alive. Face is one of the noble categories of ballroom and lays in its roots. Nature is beautiful, just as our faces our beautiful. Show us your beauty in a green look.

💜** RUNWAY OTA* ** (2 trophies: beginners & regular + voucher for overall) –
PURPLE: Purple is a proud, noble, and royal color. Through purple flows true, pure pride, but it is also a color of serenity, confidence, and sense of self. Emergence proudly on the runway in your interpretation of purple.

❤️** SEX SIREN OTA* ** (1 trophy + voucher) –
RED: The color red represents life and the blood that flows within us. In many cultures, it is a symbol of determination and passion that originates life. Each of us has that integral, individual passion and sexual energy. Let us feel your sensuality in shades of red. Beware, the event is held in the open space in front of Bar Studio, keep your comfort in mind when preparing your outfit for this category.

🧡** HANDS VS ARMS OTA* ** (1 trophy ) –
ORANGE: Orange means fun, life, and celebration. The categories hands performance and arms control play with form of movement and energetic storytelling—showcase your skills in shades of orange.

💙** BEST DRESSED OTA* ** (1 trophy) –
BLUE: Blue symbolizes peace, calmness, serenity, and self-assurance. The clothes we wear are means of our self-expression and can give us inner peace. Show us your outfit in serene shades of blue. Warning! A bag/purse is mandatory for this category.

* OTA: open to all, open to all forms of expression.

At the kiki we have a zero-tolerance policy for: homophobia, queerphobia, transphobia, racism, xenophobia, sexism, and any other forms of hate towards people.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: impreza po angielsku


[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama