Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Why so serious? Climate grief. Emotions and solutions I Youth Connects

Why so serious? Climate grief. Emotions and solutions  I Youth Connects
📅 Data: czwartek, 21 marca 2024

⌚ Godzina rozpoczęcia: 19:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Big Book Café MDM, ul. Koszykowa 34/50 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


[English version below]

Youth Connects
Why so serious? Climate grief. Emotions & solutions

21.03.2024, Big Book Café MDM
ul. Koszykowa 34/50
19.00 – 22.30

Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie oraz British Council, w partnerstwie z Fundacją „Kultura nie boli” otwierają nową serię wydarzeń zatytułowanych YOUTH CONNECTS, podczas których młode osoby będą miały okazję dyskutować o globalnych wyzwaniach.

Celem YOUTH CONNECTS jest łączenie osób młodych, artystycznych, opiniotwórczych, kreatorów i kreatorki. Każde z wydarzeń skupi się na ważnym i interesującym globalną publikę zjawisku, będzie okazją, by w nowatorski sposób przyjrzeć się podejmowanym tematom, spojrzeć na nie z nowej perspektywy i śledzić dynamiczne zmiany, jakim podlegają. Dajemy głos młodym i tworzymy okazję do angażowania się w procesy mogące budować lepszą przyszłość.

Zapraszamy na drugie wydarzenie YOUTH CONNECTS. Poświęcimy je depresji klimatycznej i twórczym sposobom radzenia sobie z emocjami, jakie wywołuje – ‘WHY SO SERIOUS? CLIMATE GRIEF. EMOTIONS & SOLUTIONS’.

Gościniami wydarzenia będą Bridget McKenzie z Wielkiej Brytanii – artystka i badaczka, która zainicjowała Climate Museum UK, a także młode polskie aktywistki Jadwiga Klata i Zofia Krajewska, które zaangażowały się w międzynarodowy i lokalny ruch klimatyczny. Ich wystąpienia wprowadzą w zjawisko żałoby klimatycznej i kosztów psychicznych, jakie powoduje ona wśród osób młodych. Polskie aktywistki podzielą się doświadczeniami dorastania w burzliwych czasach kryzysu klimatycznego, niepewnej przyszłości, a także sposobami radzenia sobie z poczuciem utraty i melancholii. Bridget McKenzie podzieli się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami pozwalającymi wydobyć się z poczucia beznadziei czy gniewu i przejść ku myśleniu naprawczemu poprzez sztukę lub aktywizm.

Wystąpienia ekspertek pozwolą zaprezentować dwie perspektywy – przeżycia młodej generacji osób, które starając się dokonać zmiany w świecie na wczesnym etapie życia zaznały żałoby klimatycznej oraz wypalenia, a także doświadczonej liderki, która skupia się na praktycznych rozwiązaniach i rozwija kulturę regeneratywną. W drugiej części dyskusji wspólnie z osobami uczestniczącymi - zgromadzonymi na miejscu i korzystającymi z transmisji on-line – poszukiwać będą sposobów naprawczych prowadzących do nadziei na przełamanie kryzysu wyobraźni i ponowne budowanie wyobrażeń lepszego świata.

Wieczór poprowadzi Aleksandra Jach, kuratorka i edukatorka. Po wystąpieniach gościń zaprosimy do dyskusji publiczność. W drugiej części wieczoru, przy winie, przekąskach i muzyce prezentowanej przez DJ Harpera, osoby uczestniczące będą miały okazję kontynuować mniej formalne rozmowy i debaty.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na Facebooku na profilu Big Book Cafe oraz British Council Polska

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.
Wstęp jest wolny.
Zapraszamy osoby dorosłe.

Goście
Bridget McKenzie — badaczka, aktywistka kreatywna i konsultantka specjalizująca się w kulturze regeneratywnej, posiada 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu programów cyfrowych i programów nauczania w instytucjach muzealniczych, artystycznych, naukowych i opiekujących się dziedzictwem. Od roku 2007 uczestniczy w wielu przedsięwzięciach klimatycznych i kulturalnych, m.in. the Happy Museum Project, Art Not Oil, Culture Unstained, Museums for Future, and Lost Species Day. W roku 2018 r. zainicjowała Climate Museum UK – eksperymentalne muzeum, które tworzy i gromadzi projekty będące odpowiedzią na kryzys klimatyczny. W 2019 r. została współzałożycielką ruchu Culture Declares Emergency, rosnącej społeczności kreatywnych praktyków i organizatorów zatroskanych trudnymi warunkami życia na Ziemi. Więcej: link

Zofia Krajewska - współzałożycielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Ruchu Solidarności Klimatycznej, przez wiele lat związana z aktywizmem na rzecz osób uchodźczych, przyrody i dewzrostu. Obecnie trenerka, edukatorka, badaczka i sporadyczna publicystka. Prowadzi z Heleną Smoczyńską cykl warsztatów dla postaktywistek zagubionych we wszechkryzysie. Współtworzy OSADĘ - intencjonalną wspólnotę, regeneratywny habitat i laboratorium dorastania. Kończy studia socjologiczne w ramach MISH UW.

Jadwiga Klata - współzałożycielka Ruchu Solidarności Klimatycznej, była członkini Rady Konsultacyjnej OSK ds. klimatu. Prowadziła „możliwy podcast Jadwigi Klaty”. Razem z Piotrem Cykowskim zwoływała Kręgi Opowieści o Zmianie. Od czerwca tego roku jest zagubioną aktywistką „na emeryturze” - szukającą tego, co jest do zrobienia w tym pięknym świecie pełnym kłopotów. Współtworzy podcast “poruszenie”, studiuje reżyserię teatralną, wspiera i jest wspierana przez Osadę.

Aleksandra Jach — wykorzystuje umiejętności kuratorskie, edukatorskie, opiekuńcze i pisarskie do tworzenia innych światów. Przez wiele lat pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi i współpracowała z Biennale Warszawa przy programie poświęconym kryzysowi klimatycznemu. Realizowała projekty dotyczące dobrego sąsiedztwa, relacji międzygatunkowych, ochrony ekosystemów, udziału kobiet w ruchach środowiskowych. Obecnie działa niezależnie. Jest członkinią kolektywów: „Muzea dla klimatu” i „Kultura dla klimatu”. Z pasją i zaangażowaniem wspiera i trenuje, nie tylko tych, którzy działają w obszarze klimatu.

Pierwsze spotkanie serii YOUTH CONNECTS odbyło się 22.02.2024 r. w Big Book Cafe MDM pod tytułem “THE END OF ART? AI vs CREATIVITY” i było poświęcone wpływowi sztucznej inteligencji na rozwój sztuki. Jego gośćmi byli Reema Selhi, ekspertka w zakresie ochrony praw autorskich ze stowarzyszenia Design and Artists Copyright Society w Wielkiej Brytanii oraz polski artystka i naukowiec Arkadiusz Rataj. Zapis spotkania można znaleźć na Facebooku Big Book Cafe oraz British Council Polska.

----ENG----

Youth Connects – Why so serious? Climate grief. Emotions & solutions

21.03.2024, Big Book Café MDM ul. Koszykowa 34/50 at 19.00 – 22.30

British Embassy in Warsaw and the British Council, in partnership with Big Book Cafe MDM (‘Kultura nie boli Foundation’) are piloting a new series of events under the title of ‘Youth Connects’ to provide opportunities for the younger generation to discuss global issues.

The aim of Youth Connetcs is to bring together British and Polish influencers, young people, artists and creative activists to network. Each event will focus on a specific topic of mutual concern and take an innovative approach to developing perspectives related to the issues. We want to give voice to young people and create opportunities for them to take part in a change process for the better future.

We would like to invite you to the second Youth Connects event which will be devoted to the topic ‘Why so serious? Climate grief. Emotions & solutions’.

The speakers for the event ‘Why so serious? Climate grief. Emotions & solutions’ will include Bridget McKenzie – creative activist and researcher, who initiated Climate Museum UK and young Polish climate activists – Jadwiga Klata and Zofia Krajewska, who have both participated in international activist movement and took up the task of creating unique local initiatives. The speakers will provide insight into climate grief and the psychological toll it takes on the young generation. Young activists will share their experience on what it feels like to live in the turbulent times of the environmental crisis, what it means to grow up facing an uncertain future and how they cope with the sense of loss and melancholy. Bridget McKenzie will offer her experience and practice of moving beyond hopelessness, anger, and complacency toward more reparative thinking, using art and activism.

The speakers will provide two perspectives – the one of a young generation of changemakers, who early on have experienced climate grief and burnout, and the one of a solution-oriented Creative Climate Leader, dedicated to Regenerative Culture. After navigating the emotions that arise in the face of climate change, together with the audience we will search for regenerative processes, hoping to break away from the crisis of imagination and start dreaming of a better world again.

A moderated discussion, hosted by Aleksandra Jach will be followed by Q/A session and a glass of wine and nibbles over a DJ Harper set to enable participants to network more informally after the first part of the event.

The event will be livestreamed on Facebook of British Council Poland and Big Book Cafe.

The language of the event: English
The access is free.
This event is dedicated to adults.

The British Council is committed to safeguarding and promoting the welfare of all stakeholders they work with, and to a policy of equal opportunity and diversity, and expects all staff and stakeholders to share this commitment.

If you witness something you feel is inappropriate or against our values please do report it here: link

Speakers
Bridget McKenzie — a researcher, creative activist and a consultant dedicated to Regenerative Culture with 30 years of experience in running, developing and evaluating learning and digital programmes in museums, heritage, arts, and science. She has been involved in a number of climate and culture initiatives since 2007, including the Happy Museum Project, Art Not Oil, Culture Unstained, Museums for Future, and Lost Species Day. In 2018, she initiated Climate Museum UK — an experimental museum that curates and gathers responses to the Earth crisis. In 2019, she co-founded the Culture Declares Emergency movement, a growing community of creative practitioners and organisations concerned about the dire state of our living planet. See link

Zofia Krajewska — a 23-year-old social activist and a co-founder of the Youth for Climate (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny) — a social movement that is part of the global Fridays for Future initiative, created by high school students inspired by Greta Thunberg. She recently started „Poruszenie” — a podcast about living at the end of the world as we know it, focusing on feelings and emotions that might arise in the face of climate change and ecological catastrophe.

Jadwiga Klata - Co-founder of Climate Solidarity Movement (Ruch Solidarności Klimatycznej) and a previous member of the All-Poland Women’s Strike (OSK) Climate Advisory Board. Host of the "Jadwiga Klata’s possible podcast” (“Możliwy podcast Jadwigi Klaty”). Together with Piotr Cykowski, she convened Circles of Stories about Change (Kręgi Opowieści o Zmianie). Since 2023, she has been identifying as a lost, "retired" activist, looking for her mission in this beautiful, troubled world. She co-creates the "Movement" ("Poruszenie") podcast, studies theater directing, supports and is supported by Osada.earth.

Aleksandra Jach - she uses curatorial, educational, facilitative, caring and writing skills to create other worlds. She worked at the Museum of Art in Łódź and collaborated with Biennale Warszawa on a program devoted to climate crisis. She carried out projects related to good neighbourhood, interspecies relations, ecosystem protection, and women’s participation in environmental movements. Currently she is a member of the Museums for the Climate (Muzeum dla klimatu) and Culture for the Climate (Kultura dla klimatu) collectives. She facilitates, coaches and trains collectives and individuals.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: spotkanie wykład inne po angielsku
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę