Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Twórczość malarzy żydowskiego pochodzenia w Warszawie w XIX w.

Twórczość malarzy żydowskiego pochodzenia w Warszawie w XIX w.
📅 Data: wtorek, 9 maja 2017

⌚ Godzina rozpoczęcia: 11:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Żydowski Instytut Historyczny, Tłomackie 3/5 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


TWÓRCZOŚĆ MALARZY ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA W WARSZAWIE W POŁOWIE XIX WIEKU. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI.

Zapraszamy na seminarium varsavianistyczne.

Tematem wykładu będą — pierwsi artyści pochodzenia żydowskiego działający w Warszawie w połowie 19 wieku, ich stosunek do kwestii asymilacji, poszukiwania tożsamości artystycznej, narodowej, źródła tej tożsamości. W szczególności wykład dotyczyć będzie Aleksandra Lessera, Leopolda Horowitza, Maksymiliana Fajngolda oraz Aleksandra Sochaczewskiego.

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik pracowni varsavianistycznej w ŻIH.

Seminarium odbędzie się 9 maja (wtorek) o godz. 11:00. Wstęp wolny.

Dr Magdalena Tarnowska jest historykiem sztuki, kustoszem dyplomowanym (od 2011), absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2010 obroniła pracę doktorską Artyści żydowscy w Warszawie 1939–1948, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Od 2012 jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki WNHiS UKSW w Warszawie. W latach 1993 – 2008 pracowała w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, następnie kierowała Działem Oświatowym i Wystaw Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, w latach 2011–2013 była kustoszem dyplomowanym w Dziale Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach i nauczycielem akademickim w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych jest kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945–1950, również podróże artystyczne do Palestyny, związki pomiędzy kulturą żydowską i chrześcijańską oraz zagadnienia związane z badaniami proweniencji dzieł sztuki. W l. 2009 – 2011 uczestniczyła w pracach powołanego przez MKiDN Zespołu ekspertów ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia pożydowskiego. Od 1996 roku jest członkiem komisji oceniającej Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich Fundacji Shalom. Jest członkinią Polskiego Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Wyniki badań prezentuje podczas konferencji krajowych i międzynarodowych, także w formie wystaw, katalogów i artykułów, m. in. w Kwartalniku ŻIH, Roczniku Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzealnictwie, pracach zbiorowych, jest autorką opracowania IV tomu serii Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, Życie i twórczość Geli Seksztajn (Warszawa 2011) oraz książki Artyści żydowscy w Warszawie 1939–1945 (Warszawa 2015).

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: wykład
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę