Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Marta Węglińska "Upadek. Grawitacja"

Marta Węglińska "Upadek. Grawitacja"
📅 Data: piątek, 27 lipca 2018

⌚ Godzina rozpoczęcia: 19:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Miejsce Projektów Zachęty ul. Gałczyńskiego 3 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


[for English scroll down]

MARTA WĘGLIŃSKA
UPADEK. GRAWITACJA
27.07-22.09.2018 r.

Podczas wernisażu zagra Elvira

Twórczość Marty Węglińskiej inspirowana jest przede wszystkim podróżami i odnosi się do uniwersalnych praw rządzących światem odbitych także w mitach i historiach z różnych kultur.
Wystawę "Upadek. Grawitacja" prezentowaną w Miejscu Projektów Zachęty poprzedziły pobyty artystki w Indonezji, które umożliwiły jej głębsze poznanie lokalnych historycznych, przyrodniczych i kulturalnych kontekstów. Z inspiracji tych powstał film, instalacja, rysunki, batikowe malarstwo, rzeźby i fotografie. Wszystkie opowiadają historie o nieuchronności upadku/schyłku, zmienności świata i życia w czasie, utracie równowagi, czy o zawodności widzenia.

Wystawa ma charakter jednolitej estetycznie instalacji wykorzystującej architektoniczną specyfikę galerii. I tak w sali na parterze pojawią się ruiny świątyni jakiejś dawnej cywilizacji (pierwowzorem była świątynia Ratu Boko w Yogyakarcie): fragmenty kolumn, ułomki architektury. Na umieszczonym w pobliżu ekranie widzimy kadry filmu z aktorami na tle szczątków świątyni, nad którą powoli przejmuje władzę natura. Na ścianach zawisły fotografie oraz rysunki Węglińskiej (motywy rysunkowe przypominają kształty z rycin ilustrujących procesy geologiczne). Widzowie mogą także przejrzeć powstałe w ostatnim czasie książki artystyczne Węglińskiej – poetyckie zapisy różnych podróży.

Po drodze do sali z projekcją filmu widz znajdzie batik z motywem róży wiatrów. Artystka użyła czterech podstawowych kolorów — żółcień/ochra, czerwień, biel, niebieski/czarny i zieleń — w kulturze Indonezji symbolizują one strony świata czy żywioły/namiętności. Na ścianach znajdują się rzeźby, jedna z nich inspirowana jest jawajskimi maskami tanecznymi, inna wyobraża schemat sił grawitacji.

Film "Skłonność do upadku" powstał w czasie ostatniego pobytu artystki w Indonezji, we współpracy z miejscowymi artystami: dwójką tradycyjnych tancerzy (Anter Asmorotedjo, Anita Listyaningrum) oraz mistrzem lokalnej sztuki walki (Ruben Pangingkayon), którzy zgodzili się odegrać pomyślane przez artystkę postaci: Panjego i Candrę Kiranę — parę mitycznych kochanków prześladowanych przez podstępne fatum oraz Gravity upostaciowującego skłonność do upadku. Natomiast artystka wciela się w postać kobiety — kariatydy, symbolu stabilności. Marta Węglińska, twórczo zreinterpretowała kostiumy tradycyjnych tancerzy i wraz z nimi ułożyła choreografię, jest także autorką metaforycznego tekstu dopełniającego atmosferę filmu. Współpraca z innymi artystami to jej ulubiona metoda twórcza.

W ścieżce dźwiękowej wykorzystano starą pieśń jawajską. Muzykę opracował J Mo’ong Santoso Pribadi. Autorem zdjęć jest indonezyjski operator Adi Semali.

Projekt Upadek. Grawitacja łączy subiektywne, egzystencjalne przemyślenia z uniwersalnymi wątkami obecnymi w różnych kulturach (kosmogonia i historia/los człowieka). Artystka tworzy poetycką opowieść, twórczo zestawiając motywy z jawajskiej i europejskiej kultury, ze sztuki wysokiej i ludowej tradycji.

Magda Kardasz

kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Julia Harasimowicz

WSTĘP WOLNY
wystawa trwa do 22 września

---------------------------
Marta Węglińska
"The Tendency to Collaps"
27.09-22.09.2018

Marta Węglińska’s new works — experimental films, artistic books, sculptures, installations, painting and drawing — are primarily inspired by travel and refer to the universal laws governing the world and the human existence in it, reflected in myths and stories from various cultures.

The Tendency to Collapse exhibition, presented at the Zachęta Project Room, was preceded by the artist’s time in Indonesia, which let her more closely explore local historical, natural and cultural contexts. These inspirations led to the creation of a film, an installation, drawings, batik paintings, sculptures and photographs. They tell stories about the inevitability of the downfall/decline, the variability of the world and life in time, the loss of balance, error/deformation/mismatching of elements, and the unreliability of vision.

The exhibition takes the shape of an aesthetically uniform installation using the architectural specificity of the gallery. Thanks to the artist, the hall on the ground floor was taken over by the ruins of a temple of some old civilization: fragments of columns, architectural defects. In some places, the viewer will see apparent remnants of polychromes (yellow, red and blue spots) of the relics that skilfully imitate white marble. Several flat elements serve as a table and seats. There, Węglińska laid out her artistic books, in which poetic texts are accompanied by picturesque recordings of impressions from various journeys. Among them, the author placed artefacts referring to the themes of the exhibition and Indonesian culture.

The film Tendency to Collapse was made during the artist’s last visit to Indonesia, in cooperation with local artists: two traditional dancers (Anter Asmorotedjo and Anita Listyaningrum) and a master of local martial arts (Ruben Pangingkayon), who agreed to play characters chosen by the artist: Panje and Candra Kirana – a pair of mythical lovers persecuted by insidious fate and Gravity, who personifies the tendency to collapse. The actors, dressed in costumes designed by Marta Węglińska, creatively reinterpret the costumes of traditional dancers. The film takes place in Yogyakarta: in the ruined Temple of Ratu Boko, a 19th-century palace, the water garden of Warung Boto, as well as in the woods and among the rice fields. The range of colours — yellow/ochre, red, white, blue/black — used in the costumes and set design elements is complemented by the greenery of the plants in the background of the scenes acted out by the drama personae.

The Tendency to Collapse project combines subjective, existential insights with universal threads present in different cultures (cosmogony and history/human fate). The artist creates a poetic story, creatively juxtaposing motifs from Java and European culture, from high art and folk tradition.

curator: Magda Kardasz
cooperation: Julia Harasimowicz

FREE ENTRANCE

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: wystawa po angielsku
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
📧 Zapisz się na newsletter 📧